Waterbescherming gebouw

Bedrijventerreinen Overzicht

Waterbescherming gebouw op maat.jpg

Waterbescherming gebouw

Fotograaf: idverde en cobefa

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels

Omschrijving

Door aanpassingen in het gebouw en productieproces kun je waterschade voorkomen. Dit bereik je bijvoorbeeld met het waterdicht maken van gebouwen, verplaatsen van productieonderdelen of plaatsen van keerwanden. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het water bij hevige regenval minder snel het gebouw inloopt. Daarmee voorkom je beschadiging van productieonderdelen of een productieproces dat tijdelijk gestopt moet worden.

Je kunt op meerdere manieren het gebouw aanpassen:

 • Drempels aanbrengen voor ingangen en openingen.
 • Gevoelige productieonderdelen verplaatsen naar hoger gelegen delen.
 • Een wand aanbrengen die het hoogwater ‘keert’ ofwel tegenhoudt.
 • Het ophogen van de grond bij laadkuilen.
 • Vergroening (bij voorkeur verlaagd met voldoende bergingscapaciteit) langs laadkuilen.

Voorwaarden

Voor het aanleggen van waterbescherming moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Bij vergroening langs laadkuilen en het ophogen van de grond is het belangrijk dat het regenwater goed in de grond zakt. Dit hangt voor een deel af van de samenstelling van de bodem. Bij onjuiste aanleg kan het water niet volledig in de bodem zakken en alsnog de laadkuil instromen.
 • Bij het aanbrengen van een keerwand of het ophogen van de grond wordt het regenwater gestuurd naar de omgeving. Het is belangrijk om te beseffen dat dit op een andere plek wel wateroverlast kan veroorzaken.
 • Een aantal van deze maatregelen kun je bij nieuwbouw of herbouw meenemen in het ontwerp. Belangrijk is voldoende verschil tussen het niveau van de vloer en het terrein of de weg eromheen (het liefst minimaal 25 cm hoger).

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Waterbescherming van de laadkuil voorkomt (financiële) schade door instromend water in laadkuilen.
 • Waterbescherming van het gebouw voorkomt (financiële) wateroverlast en waterschade.
 • Bij hevige regenval komt het productieproces niet in gevaar.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

Deze maatregel heeft kosten voor aanleg, onderhoud en beheer. Deze kosten moeten worden terugverdiend door de voorkomende waterschade mee te nemen in de kosten. Voor de businesscase kan er gerekend worden met een risico- en schadeanalyse.

Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Drempel

De kosten zijn afhankelijk van de situatie per bedrijfsgebouw.

Er is weinig tot geen onderhoud en beheer.

Verplaatsen van productieonderdelen

De kosten van het verplaatsen van productieonderdelen hangt volledig af van wat er verplaatst moet worden.

Door de verplaatsing zal er niets veranderen in onderhoud en beheer.

Keerwanden

€€€

De kosten zijn afhankelijk van de situatie per bedrijfsgebouw.

Er is weinig  onderhoud en beheer, tenzij je voor bijvoorbeeld een groene invulling gaat.

Plaatsen van ophogingen

€€€

De aanlegkosten voor het plaatsen van ophogingen bij ingangen en openingen zijn hoog. Het aanbrengen van hoogteverschillen en herbestrating kan vanaf €50 /m².

Er is geen onderhoud of beheer nodig.

Vergroenen

€€

Het aanbrengen van hoogteverschillen en herbestrating kan vanaf €50 /m². De eenheidsprijzen van groen zijn:

 • Gras ongeveer €2 per m².
 • Bosplantsoen ongeveer €6,50 per m².
 • Heesters en struiken ongeveer €14 per m².
 • Een kleine boom: vanaf ongeveer €250.
Het onderhoud van groen bestaat uit snoeien, maaien en water geven. De kosten zijn €5,50 tot €7 per m² per jaar.

Effect van de maatregel

Waterbescherming voor het gebouw heeft een positief effect op het thema wateroverlast. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast WateroverlastWateroverlastWateroverlast

Waterbescherming aan het gebouw heeft een gemiddeld tot groot effect op het voorkomen van wateroverlast. Het aanbrengen van drempels voor laadkuilen en/of ingangen en openingen heeft het minste effect; als het water eroverheen komt, stroomt het alsnog in de laadkuil. Het verhogen langs laadkuilen met groen of een keerwand heeft een groot effect. Hierdoor stroomt water bij een extreme bui niet het gebouw in en beschadigt het geen gevoelige productieonderdelen.

Droogte Geen effect op het thema droogte.
Hitte Geen effect op het thema hitte.
Biodiversiteit Geen effect op het thema biodiversiteit.

Gebiedslabels

Bescherming tegen wateroverlast met de maatregel ‘waterbescherming gebouw’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Ruimtelijke ordening - extreme neerslag, waarbij de maatregel bijdraagt aan een mate van waterrobuustheid

NL-gebiedslabel

 • Waterhuishouding - stimuleren van een goede waterhuishouding.
Sluiten