Factsheets groen in de stad

Hulpmiddelen Overzicht

Factsheets groen in de stad

Positieve effecten van bomen en groen in de stad.jpg

Bomen en groen in de stad leveren veel positieve effecten voor de leefomgeving: ze verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding,  beperken de opwarming van de stad en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. In onderstaande factsheets staat alle wetenschappelijke kennis samengevat van de positieve effecten van bomen en groen.

De factsheets bieden informatie voor de onderbouwing van beleid en beslissingen over groen. Daarnaast geven ze praktische informatie voor het daadwerkelijk realiseren ervan:

In aanvulling op de factsheets is de bijdrage van 120 boomsoorten aan de vier hierboven genoemde thema's samengevat. Het resultaat is een bomenposter die per boomsoort de positieve bijdrage aan de leefomgeving weergeeft.

Thema
Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Handboek
Gratis beschikbaar
Sluiten