Effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen

Hulpmiddelen Overzicht

Effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen

De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen.png

Ben je stedelijk waterbeheerder en wil je graag weten hoe effectief adaptatiemaatregelen zijn? Hoe goed beschermen ze particulieren tegen schade door droogte, hitte of wateroverlast? Gebruik dan de tabel De effectiviteit van maatregelen, waarin je eenvoudig kunt zien wat het effect is van je maatregel. Hoe effectief is een regenwaterbuffertank tegen wateroverlast? Kun je hitteschade beter beperken door bomen te planten of door een gebouw te isoleren? En welke maatregelen werken het beste tegen droogte in de tuin? Je kunt het allemaal vinden in deze tabel. Hij is ook heel geschikt om huiseigenaren te adviseren over wat ze zelf aan klimaatadaptatie kunnen doen.

Thema
Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Instrument
Gratis beschikbaar
Sluiten