Effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen

Hulpmiddelen Overzicht

Effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen

De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen.png

Deze tabel geeft een overzicht van de effecten van verschillende klimaatadaptatiemaatregelen. De tabel richt zich op maatregelen die schade door hitte, droogte of regenwater beperken in de directe omgeving of invloedssfeer van particulieren (buitenruimte, gebouw en gedrag).

De effecten van de maatregelen worden gegeven in verhouding met elkaar, ten opzichte van de referentiesituatie zonder maatregel. De tabel zegt niets over de efficiëntie, dus of een maatregel financieel aantrekkelijk is. Bij die afweging spelen lokale omstandigheden, schaalgrootte en nevendoelen een rol.

Thema
Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Instrument
Gratis beschikbaar
Sluiten