Ontwerprichtlijnen stedelijk groen

Hulpmiddelen Overzicht

Ontwerprichtlijnen stedelijk groen

Ontwerprichtlijnen groen in de stad.png

Deze negen direct toepasbare ontwerprichtlijnen bieden handvatten voor een groene, hittebestendige inrichting van steden. Op schaal van de stad gaat het om behoud, onderhoud en bereikbaarheid van parken, stadsbossen en groene netwerken. Op schaal van een park en een straat staat het creëren van verschillende microklimaten door bomen centraal. Door verschillende microklimaten in te richten, kunnen bewoners namelijk zelf kiezen voor een plek in de zon, de halfschaduw of de schaduw.

De ontwerprichtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en veldwerk in drie Nederlandse steden en zijn getest op hun toepasbaarheid in ontwerpprocessen met landschapsarchitecten. Ze zijn nu klaar voor gebruik in de ontwerppraktijk.

Download de ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad

Thema
Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Handboek
Gratis beschikbaar
Sluiten