Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap

Hulpmiddelen Overzicht

Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap

Klimaatbestendig beekdallandschap.png

De 'praatplaat’ helpt waterbeheerders, gemeenten, bewoners en bedrijven om met elkaar in gesprek te gaan over een klimaatbestendige inrichting van het beekdallandschap. De plaat nodigt betrokken partijen uit om over de grenzen van het eigen belang heen te kijken en samen naar oplossingen te zoeken. Het vormt daarmee een hulpmiddel bij het voeren van de risicodialoog. De tekeningen laten zien wat de uitdagingen zijn en welke maatregelen je kunt nemen.

Download de praatplaat.

Thema
Overstroming, Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Instrument
Gratis beschikbaar
Sluiten