Handreiking Klimaatadaptief Bouwen

Hulpmiddelen Overzicht

Handreiking Klimaatadaptief Bouwen

Handreiking bouwen small.png

De Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren helpt gemeenten en andere decentrale overheden om klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit in hun beleid en plannen vast te leggen. De handreiking geeft voorbeelden van regelgeving uit de praktijk die decentrale overheden kunnen aanpassen aan lokale situaties. Je kunt regels op verschillende manieren vastleggen via decentrale regelgeving, maar je kunt bijvoorbeeld ook afspraken maken in een convenant of gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen. Deze handreiking helpt je om een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden. De factsheets en de voorbeeldregels in deze handreiking zijn helemaal gericht op de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast is er veel aandacht voor beheer, omdat dit bij natuurinclusief bouwen een belangrijke rol speelt.

Thema
Overstroming, Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Handboek
Gratis beschikbaar
Sluiten