Klimaatonderlegger

Hulpmiddelen Overzicht

Klimaatonderlegger

210929_Poster Provincie Noord-Brabant.jpg

De Klimaatonderlegger voor Noord-Brabant is een gelaagde kaart die op basis van bodem, water en lucht inzicht geeft in het lokale klimaatsysteem. De kaart plaatst de kwetsbaarheid voor de klimaatthema’s (droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen) in een systeemcontext en beantwoordt de waarom-vraag achter klimaateffecten vanuit laageigenschappen van natuurlijke (landschaps)systemen. Zo geeft de kaart de gebruiker inzicht in de beperkingen en kansen die het natuurlijke systeem biedt. Daarmee nodigt de Klimaatonderlegger uit tot het ontdekken van verbanden tussen de basislagen water, reliëf, bodem en atmosfeer enerzijds en de ruimtelijk functionele lagen groen, bebouwing, infrastructuur en grondgebruik anderzijds.

De Klimaatonderlegger is opgebouwd uit de volgende kaarten:

  1. Combinatiekaart reliëf en natuurlijke watersystemen: Deze kaart vertaalt de basis van het water- en reliëfsysteem naar verschillende basislagen, zoals bodem, aangelegde en aangepaste watersystemen en atmosfeer. Op deze combinatiekaart worden groen, bebouwing en infrastructuur geprojecteerd.
  2. Klimaatfeitenkaart: Deze kaart beschrijft per basislaag wat de klimaateigenschappen zijn.
  3. Klimaatstructuurkaart: Deze kaart maakt voor elk gebied inzichtelijk wat de specifieke klimaateigenschappen zijn. De Klimaatstructuurkaart kan gebruikt worden om ruimtelijke afwegingen te maken tussen grondgebruik en de klimaateigenschappen van een gebied.

"Wij nodigen je uit om de klimaatonderlegger te gebruiken in gesprekken over de inrichting van de ruimte en dit instrument vanuit de praktijk verder te optimaliseren."

Deze Klimaatonderlegger is het resultaat van een bundeling gedetailleerdere regionale en lokale gegevens. Deze zijn met steun van de provincie Noord-Brabant ontwikkeld. Verder bestaat de Klimaatonderlegger uit vier deelkaarten: één voor elk Brabants waterschap. Samen brengen deze deelkaarten heel Brabant in beeld. De Klimaatlegger is bijvoorbeeld al gebruikt voor risicodialogen in de werkregio’s in West- en Midden-Brabant. In de toelichting kun je hier meer over lezen. 

Je kunt de Klimaatonderlegger voor Noord-Brabant als afbeelding en als pdf-bestand downloaden. Daarnaast is een toelichting als pdf-bestand beschikbaar. De GIS-versies van de Klimaatfeitenkaart en de Klimaatstructuurkaart zijn in ArcGIS online beschikbaar via deze link.

Thema
Overstroming, Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Instrument
Gratis beschikbaar
Sluiten