Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Hulpmiddelen Overzicht

Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Maatlat.png

Om ons tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen, is het voor overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars nodig om anders te gaan bouwen. De Maatlat klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving maakt duidelijk hoe klimaatadaptief bouwen en inrichten eruitziet. Dit instrument beschrijft doelen en prestatie-eisen, en geeft richtlijnen voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en gevolgbeperking overstromingen.

Thema
Type Hulpmiddel
Handboek
Gratis beschikbaar
Sluiten