Ik ben een docent/student

Op deze pagina lichten we een aantal onderdelen van het kennisportaal uit die u in het onderwijs kunt gebruiken. Daarnaast geeft de pagina een overzicht van websites, animaties en lesprogramma’s die kunnen worden gebruikt om te leren over klimaatverandering en klimaatadaptatie.

  1. Eén van de hulpmiddelen op dit portaal is de Klimaateffectatlas Noord-Brabant. Deze interactieve tool zet (toekomstige) dreigingen van wateroverlast, droogte en hittestress op de kaart. Met behulp van de Story Map kunnen studenten een indruk krijgen van welke effecten mogelijk een rol (gaan) spelen in de provincie.
  2. De hulpmiddelen Groenblauwe Netwerken en Climate App ondersteunen bij het ontwerpen van een duurzame, veerkrachtige en klimaatbestendige omgeving. Studenten krijgen inzicht in mogelijke ontwerpoplossingen en passende maatregelen.
  3. Naast de hierboven genoemde hulpmiddelen bevat deze pagina een overzicht van beschikbare hulpmiddelen om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Met behulp van een filter kunt u hulpmiddelen selecteren en kiezen voor gratis of betaalde hulpmiddelen.

Informatie over klimaatverandering en klimaatadaptatie

  1. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De kennisclip ruimtelijke adaptatie legt aan de hand van een animatie uit wat het begrip inhoudt en waarom we aan ruimtelijke adaptatie doen. De belangrijkste reden om aan de slag te gaan met ruimtelijke adaptatie is de verandering van het klimaat.
  2. Het programma Klimaat voor Ruimte heeft een scholierendossier over klimaatverandering opgesteld. Het dossier bevat veel informatie over het klimaat, klimaatverandering, adaptatie en mitigatie.
  3. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft enkele animaties over klimaatverandering in Nederland laten maken. Deze animaties geven informatie over:

4. In België is de website Climate Challenge ontwikkeld. Op deze website kunnen docenten informatie over klimaatverandering vinden. Zo zijn er hapklare lessen over klimaatverandering te vinden, geeft de website achtergrondinformatie en staan er interviews met wetenschappers op.

5. In Den Haag bevindt zich het Museon, een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Eén van de onderwerpen van het Museon is de Klimaatstudio. Hier ontdekken scholieren wat klimaatverandering is en wat het betekent voor het dagelijks leven van gewone mensen. Abstracte, maar belangrijke begrippen binnen de klimaatverandering worden teruggebracht tot heldere proporties.

6. De Verenigde Naties hebben een online cursus over klimaatverandering ontwikkeld. De cursus biedt alles wat je zou moeten weten over de basis van klimaatverandering; van wetenschap tot bestuurlijke zaken rond dit belangrijke thema. De online cursus wordt door de Verenigde Naties volledig gratis aangeboden.

7. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een lespakket ontwikkeld voor basisschoolleerlingen. Leerlingen kunnen zelf maatregelen nemen om een wijk klimaatbestendig in te richten. Leerkrachten vinden er lesbeschrijvingen, een powerpoint en filmpjes.

Sluiten