Provincie subsidieert jaar langer klimaatdialogen bij gemeenten

woensdag 13 november 2019

Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie subsidie aan gemeenten voor het voeren van gesprekken over klimaatadaptatie. De mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen, is met een jaar verlengd tot eind 2020.

In de zo genoemde klimaatadaptatiedialoog overleggen gemeenten met belanghebbende partijen zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD en rioleringsbedrijven, over de resultaten van de klimaatstresstest. Samen kunnen zij analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendiger te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden. Zo kan elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen.

Verlenging openstellingstermijn

Brabantse gemeenten kunnen, individueel of in samenwerkingsverband, nu nog tot uiterlijk 1 oktober 2020 een subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het voeren van een klimaatadaptatiedialoog. Subsidie aanvragen kan via het loket. Meer informatie over de subsidie vind je in deze factsheet en op de pagina over subsidies.

« Terug

Sluiten