Zuid-Nederland bereidt zich voor op veranderend klimaat

donderdag 08 april 2021

Overheden en andere partijen in Noord-Brabant en Limburg werken samen aan het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Ze delen kennis en ervaringen om zich voor te bereiden op de veranderingen door extreem weer en watertekorten.

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas (RBOM) en vertegenwoordigers van de 13 gemeentelijke DPRA-werkregio’s stemden 11 maart 2021 in met de Strategie en Ambitie, het Werkplan Deltaplan Hoge Zandgronden en de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Zuid. Zij zijn positief over hoe klimaatadaptatie via de programma’s voor zoetwater en ruimtelijke adaptatie in de komende jaren in Zuid-Nederland vorm en inhoud gaat krijgen.

Ambitie en strategie

Onze gezamenlijke ambitie is om Zuid-Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Zodat de regio in 2050 goed om kan gaan met steeds vaker voorkomend extreem weer en voorbereid is op watertekorten en een warmer klimaat.

De regio zet in op vier strategieën die belangrijk zijn om de bovenstaande ambities te halen:     1) Samen werken waar het kan, apart als het moet
2) Gebiedsgericht in gesprek met alle betrokkenen
3) Alle opgaven aan tafel
4) De basis leggen in het omgevingsbeleid.

Werkplan voor Zoet water/DHZ 2022-2027

Landelijk werken we in het Deltaprogramma Zoetwater samen aan de tweede fase van het Deltaplan Zoetwater (2022-2027). In de periode 2016-2021 hebben we via het Deltaplan Hoge Zandgronden gewerkt aan een betere waterbeschikbaarheid. Dit nieuwe plan gaat over de aanpak voor de periode 2022-2027. Het werkplan dient als regionaal bod voor het verkrijgen van Deltafondsmiddelen Zoetwater als cofinanciering voor regio Zuid. Daarbij hebben we zoveel mogelijk verbreding en aansluiting gezocht met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Adaptatie 2021-2027

Bij ruimtelijke adaptatie ligt het zwaartepunt bij de activiteiten volgend uit de dialogen binnen de 13 werkregio’s in Brabant en Limburg. De Uitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie bevat een actuele beschrijving van de situatie begin 2021 in die werkregio’s. Daarnaast worden 8 onderwerpen collectief in de samenwerking op de schaal van Zuid-Nederland opgepakt. De huidige uitvoeringsagenda is een moment opname en gaan we de komende jaren verder actualiseren, aanvullen en aanscherpen.

Nog niet aangesloten?

Ben je nog niet aangesloten bij de beweging voor klimaatadaptatie en wil je meer weten over hoe Noord-Brabant en Limburg zich voorbereiden op de veranderende omstandigheden? Ook dan is dit Uitvoeringsprogramma de moeite waard om te lezen. We willen zoveel mogelijk organisaties, bedrijven en bewoners bij klimaatadaptatie betrekken. Dat doen we onder andere met de lokale en regionale dialogen over klimaatadaptatie in 2020 en 2021.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met je gemeente. Je kunt ook een mail sturen naar Maarten van der Heide, voorzitter van het platform klimaatadaptatie Zuid-Nederland: platformKA-ZN@brabant.nl.Wil je meer weten over Zoet Water/DHZ, neem dan contact op met Henk van Wezel, programmamanager KRW/DHZ: hvwezel@brabant.nl.

« Terug

Sluiten