Rijk investeert 26 miljoen om bedrijventerreinen te vergroenen

donderdag 27 oktober 2022

De ministerraad heeft besloten om € 26 miljoen te investeren in het programma Werklandschappen van de Toekomst. Dankzij deze impuls uit het Nationaal Groeifonds worden bedrijventerreinen in Nederland de komende jaren omgetoverd tot groene, klimaatbestendige, energiezuinige en aantrekkelijke plekken.

Werklandschappen van de Toekomst (1)

Bedrijventerreinen nu heel gevoelig voor wateroverlast en hitte

Het programma Werklandschappen van de Toekomst heeft als doel om wateroverlast en hitte op bedrijventerreinen tegen te gaan. Op dit moment is 87% van de bedrijventerreinen in Nederland gevoelig voor wateroverlast door hevige neerslag. Daarnaast is de verwachting dat de gemiddelde gevoelstemperatuur op een versteend bedrijventerrein over dertig jaar kan oplopen tot 40,8 °C.

IVN Natuureducatie-directeur Jelle de Jong: ‘Dit is fantastisch nieuws. De huidige versteende bedrijventerreinen hebben ons veel welvaart en vooruitgang gebracht. Maar medewerkers en omwonenden vragen nu om een volgende stap. Die stap is nodig in een veranderend klimaat, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en voor de biodiversiteit.’ 

Naast klimaat ook andere doelen

De bedrijventerreinen moeten naast klimaatbestendiger ook op andere manieren duurzamer worden. Ze moeten energie zoveel mogelijk duurzaam opwekken, de circulaire samenleving bevorderen en de biodiversiteit versterken. Ook maakt het groen de terreinen aantrekkelijker voor de werknemers. De vergroening en verduurzaming zal uiteindelijk ook leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Provincie heeft meegedacht

Het programma Werklandschappen van de Toekomst gaat in 2023 van start. De provincie Noord-Brabant heeft meegedacht over het programma. Ook heeft ze verschillende bedrijventerreinen aangespoord om zich aan te melden, onder andere via het project Grote Oogst. In Werklandschappen van de Toekomst werken dertig partijen samen om bedrijventerreinen te vergroenen. Dit zijn onder andere vier ministeries, de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, Stichting Steenbreek en IVN Natuureducatie. Ook worden zes provincies, waaronder Noord-Brabant, de komende negen jaar partner van het programma. Het doel daarvan is dat binnen tien jaar minimaal duizend bedrijventerreinen zich bij het programma hebben aangesloten.

Het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten die veel kans bieden voor structurele en duurzame economische groei.

« Terug

Sluiten