Andere rassen en gewassen

Om aan te passen aan het klimaat kan een ander ras van een gewas gebruikt worden om de productie op peil te houden, doordat het ras beter bestand is tegen perioden van droogte, hitte, wateroverlast en plagen en ziekten. Sommige gewassen zijn kwetsbaarder voor klimaatverandering dan anderen, hierdoor kan het ook lonen om over te stappen op een ander type gewas. Aardappels and uien zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor zowel weersextremen als voor meer geleidelijke klimaat veranderingen. Tarwe en suikerbieten daarentegen zijn minder kwetsbaar en leveren potentieel hogere opbrengsten. In de melkveehouderij kan gekeken worden naar aanpassingen in voedergewassen. Meer informatie over deze maatregelcategorie vind je in de Factsheet Adaptatiemaatregelen. Op de websites Alterra Klimaat & Landbouw en AgriHolland lees je meer over de effecten op specifieke gewassen en mogelijke maatregelen.

 

Sluiten