Gewasmanagement

Om de kwaliteit en productie van gewassen op peil te houden kunnen aanpassingen in gewas management worden gedaan. Hiermee kunnen verliezen voorkomen of beperkt worden en/of kan er worden geprofiteerd van verhoogde opbrengst door een langer groeiseizoen. Schade kan worden beperkt door aanpassingen te maken in het moment van oogsten, mesttoediening, beregening, onkruidbestrijding en door beweiding beperkt toe te staan voor optimaal grasland management. Tot slot, door vroeger in te zaaien kan geprofiteerd worden van een langer groeiseizoen. Hierdoor kan bovendien beter ingespeeld worden op weersveranderingen.

Sluiten