Hitte management vee

Koeien kunnen hinder ondervinden van hittestress, dit kan bovendien leiden tot een verminderde voeropname en lagere melkproductie. Een voordehand liggende maatregel is het creëren van schaduw in de wei bijvoorbeeld door het planten van bomen of het creëren van een houtwal. Hiernaast kan hittestress worden voorkomen door in de avond of nacht te weiden in plaats van overdag. Hittestress in de stal kan beperkt worden door bijvoorbeeld het dak beter te isoleren en door voldoende koelwater te bieden aan de koeien. Pensverzuring kan worden tegengegaan door aanpassingen te maken in de voeding, bv toedienen kleine porties voeding dat makkelijk verteerbaar is. Tot slot kan gekozen worden voor rassen die beter bestand zijn tegen hitte, zoals koeien met een witte vacht.

Sluiten