Integrale gebiedsmaatregelen/regionale herinrichting

Tot slot kunnen er integrale aanpassingen gedaan worden die in groter verband uitgevoerd zullen moeten worden (b.v. samenwerking van boeren, provincie, gemeente, belangenorganisaties). Hierbij kan het gaan het vasthouden van gebiedseigen neerslag (waterconservering) door aanleg van retentiebekkens en maatregelen om verslechterde waterkwaliteit bij lage afvoer en hoge temperatuur te gaan. Verder het versterken van een groenblauwe dooradering bijdragen waterberging en het tegengaan van hitte stress. In regionale aanpassingen kan bovendien worden ingespeeld op andere verwachtte ontwikkelingen dan klimaatverandering, bijvoorbeeld ontwikkelingen in maatschappij, markt en technologie.  Bijvoorbeeld door rekening te houden naar de vraag functies als recreatie, (cultuur) landschap en natuur en waterbeheer. Andere maatregel categorieën kunnen afgestemd worden met integralen gebiedsbenaderingen.

Sluiten