Landbouw verbreding

Hoewel een boer met adaptatiemaatregelen zijn agrarisch bedrijf kan voorbereiden op een veranderd en veranderlijk klimaat, kan er tevens gekozen worden om de inkomstenbronnen te verbreden om financiële tegenvallers door misoogsten te beperken. Verbreding houdt in dat de boer  naast de hoofdactiviteit van het bedrijf ruimte laat voor nevenactiviteiten.  Een voorbeeld van verbreding is dat boeren agrarisch natuurbeheer toepassen. Hiermee maakt de boer aanspraak op nationale en Europese subsidies en vergroot tevens de biodiversiteit op het bedrijf. Andere vormen van verbreding zijn het aanbieden van educatie, het opwekken van hernieuwbare energie, het verlenen van recreatieve diensten of het houden van een winkel aan huis. De laatstgenoemde maatregelen spreiden het risico van misgelopen inkomsten door klimaatverandering. Het verbreden richting natuurbeheer vermindert eveneens de risico’s van klimaatverandering bijvoorbeeld doordat hiermee inundatie, eutrofiëring en bodemdegradatie worden tegengegaan. Tot slot is het verzekeren van oogsten en schaden is eveneens een optie.

Sluiten