Ontwikkelen heterogeniteit

Om beter bestand te zijn tegen weersextremen kan worden ingezet op het bevorderen van gradiëntrijke gebieden en heterogeniteit in habitat van natuurgebieden. Door het creëren van  diversiteit wordt het risico van klimaateffecten immers gespreid. Gradiënten en heterogeniteit kunnen zich goed ontwikkelen op de overgang van natte naar droge gebieden,  hoogteverschillen en langs verschillende typen bodem. Het toepassen van gericht vegetatiebeheer kan de gradiëntenrijkdom en heterogeniteit bevorderen. Zowel het vergroten van de heterogeniteit binnen natuurgebieden, als aangrenzend aan natuurgebieden kan bijdragen aan de klimaatbestendigheid van natuur. In aangrenzende agrarische gebieden kunnen bijvoorbeeld verbindingszones gerealiseerd worden, mogelijk gekoppeld aan beekdalen, houtwallen etc.

Sluiten