Onweerstaanbaar Someren bestrijdt klimaatverandering

Naar het overzicht

Onweerstaanbaar Someren bestrijdt klimaatverandering

Ook de gemeente Someren merkt dat het klimaat verandert. In juni 2016 werd Someren opgeschrikt door hevige regen met grote schade en overlast tot gevolg. De gemeente Someren, de waterschappen Aa en Maas en de Dommel hebben daarom de handen ineengeslagen om Someren klimaatbestendiger te maken.

Onweerstaanbaar Someren is een initiatief van de gemeente Someren en waterschappen Aa en Maas en de Dommel. Samen met partijen als de Provincie Noord-Brabant, Wocom, ZLTO, IVN, de Bosgroep en Staatsbosbeheer werken zij in samenspraak met inwoners, ondernemers en agrariërs aan een klimaatbestendiger Someren.

Resultaat

Op www.onweerstaanbaarsomeren.nl zijn tips te vinden om zelf aan de slag te gaan in de achtertuin, op het balkon of rondom het huis. Veel van deze relatief kleine stappen, maken ook een grote stap.

Vanuit de gemeente Someren en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn de afgelopen tijd een aantal maatregelen getroffen. Je vindt de maatregelen op deze digitale kaart. Ook zijn er in drie gebieden: de Peelrijt, Aa dal zuid en het bebouwde gebied ontwikkelprocessen opgestart. Samen met inwoners wordt naar oplossingen gezocht voor knelpunten in het landschap. De oplossingen die uit deze processen komen vind je ook terug op deze kaart.

Leerpunten uit het project

  • De ramp die Someren in 2016 heeft getroffen heeft iedereen bewust gemaakt van wat klimaatverandering betekent en gaat betekenen in de toekomst. Hierdoor is een energie vrijgekomen die uiteindelijk geleid heeft tot deze samenwerking.
  • Het maakt niet uit wie het initiatief neemt voor de samenwerking. In Someren hebben bewoners het initiatief opgepakt en de tweede kamer uitgenodigd. Het is dan van belang dat de betrokken overheidsinstantie open staan voor signalen uit de samenleving en dat zij iets doen met de signalen.
  • Je krijgt mensen pas in beweging als je issues dicht bij huis aankaart; zo maakt onweerstaanbaar Someren onderscheid tussen het  landelijk gebied en bebouwd gebied. In het landelijk gebied zoekt de samenwerking contact door middel van één op één contacten. In het bebouwd gebied is dat moeilijker. Hier is de samenwerking gestart met wijk- en dorpsraden en op twee probleemlocaties met avonden voor de betrokkenen.
  • De problemen door weerextremen als gevolg van klimaatverandering zijn zo groot, dat niemand hier alleen een oplossing voor kan bieden. Dit vergt betrokkenheid en inzet van iedereen: overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, bewoners etc.

Meer informatie

Website onweerstaanbaar Someren

Toegevoegd: 1 juni 2018

Contact

Karin van der Hoeven
Waterschap Aa en Maas
kvdhoeven@aaenmaas.nl
06 - 22 01 77 75

Sluiten