1000 blauwe tuinen in Tilburg

Naar het overzicht

1000 blauwe tuinen in Tilburg

Duizend watervriendelijke tuinen in de gemeente Tilburg, dat was het doel van Stichting OpGroeneVoet. Tussen 2017 en 2020 werden verschillende evenementen en acties georganiseerd om deelnemers te inspireren en te motiveren om ook hun tuin watervriendelijker te maken. Bewoners konden op de website blauwetuinen.nl berekenen hoe watervriendelijk hun tuin was en zien wat zij zelf nog konden doen. Duizend watervriendelijke tuinen dus, en dat is gelukt!

Regentonnenactie

Een belangrijke actie was de regentonnenactie. In drie jaar tijd zijn meer dan duizend regentonnen geplaatst. Huiseigenaren kregen korting als ze een regenton kochten. Vrijwilligers hielpen daarna om de regenton met overloop te installeren. De overloop zorgt ervoor dat het regenwater niet het riool ingaat, maar de bodem in kan trekken. Bij twee woningbouwcorporaties konden ook huurders meedoen aan de actie.

kaart blauwe tuinen.png

Natuur- en milieueducatie

Ook kinderen werden betrokken bij het project Blauwe Tuinen. Zo maakten ze ‘blije bijen ballen’, zaadbommetjes om wilde bijen en hommels aan genoeg nectar te helpen. En tijdens een workshop maakten ze een mal van klei waarmee je waterspuwers van bioplastic kunt maken voor aan je afgekoppelde regenpijp. Daarmee kun je het water via een vrolijk gezicht naar je tuin leiden. Verder kregen kinderen op de Nationale Zaaidagen zakjes zaad die ze verspreidden op school en in hun eigen woonwijk.

Plantjes&stekjes ruilmarkt en Open Tuinen routes

Er zijn vier markten georganiseerd waar bezoekers hun eigen stekjes en plantjes met anderen konden ruilen.In het voorjaar en het najaar vonden daarnaast de ‘Open Blauwe Tuinen routes’ plaats. Fiets- en tuinliefhebbers konden tijdens een fietstocht allerlei tuinen bezoeken. Deelnemers konden contacten leggen en elkaar inspireren.  

tien tofste tuintjes.jpg

10 Tofste Tuintjes van Tilburg

Om het project af te sluiten koos een jury van lokale ondernemers uit 170 tuinen de tien meest watervriendelijke tuinen. De jury keek hierbij naar verschillende kenmerken: waterinfiltratie, afkoppeling, ontstening en de aanwezigheid van een wormenhotel. De winnaars vind je op de website van OpGroeneVoet.

Actie #Tegellover, in samenwerking met het Nationaal Watertraineeship 

Trainees van het Nationaal Watertraineeship hebben vanuit Stichting OpGroeneVoet de actie #Tegellover georganiseerd. Zij maakten foto’s van versteende tuinen en van ludieke spreuken op straatstenen, zoals ‘Ik wou dat ik gras was’ en ‘Na regen komt wateroverlast’. Daarmee wilden ze bewoners er bewust van maken hoe belangrijk groen is om wateroverlast tegen te gaan. En ze stimuleren hun tegels te vervangen door groen.

Wonderlijke Watertuin

In 2017 won het idee van een openbaar toegankelijke Wonderlijke Watertuin de Hoos & Hitte Contest. De tuin is inmiddels gerealiseerd in de Tilburgse Spoorzone en na drie jaar overgedragen aan de ondernemers van Ontdekstation013 en de Hall of Fame. De tuin is totaal veranderd en heet nu ‘De Blauwe Spoortuin’.

Leerpunten

In het afgelopen jaar heeft initiatiefnemer Janneke de Vries van Stichting OpGroeneVoet gemerkt dat veel meer mensen de behoefte voelen om hun leefomgeving klimaatadaptiever in te richten. Initiatieven van enthousiaste medebewoners lijken hierbij meer effect te hebben dan een opgelegd plan. Wel is het belangrijk om huiseigenaren met een krappe beurs en huurders te helpen om acties te vinden en uit te laten voeren. Het helpt ook om mensen met elkaar in contact te brengen en ze leuke voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen te laten zien. Daarnaast is het zonder financiële steun moeilijk om alles wat is opgebouwd te borgen of verder te ontwikkelen. Het is volgens De Vries belangrijk om ook naar duurzame financiering te kijken. Anders komen mooie initiatieven stil te liggen.

Blauwe Tuinen is een burgerinitiatief van Stichting OpGroeneVoet. Het werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. Aan Blauwe Tuinen werkten lokale ondernemers en instellingen mee, Huisje Boompje Beter en de gemeente Tilburg

Toegevoegd: 21 november 2018 - Laatste update: 18 maart 2021

Contact

Janneke de Vries 
Janneke@opgroenevoet.nl 

Sluiten