Klimaatagenda 2030: samen aan de slag voor een klimaatbestendigere leefomgeving

Naar het overzicht

Klimaatagenda 2030: samen aan de slag voor een klimaatbestendigere leefomgeving

Overvloedige regenval en vuistdikke hagelstenen. Extreme droogte en schade aan natuur en landbouw. Het trof de gemeente Someren allebei. Juni 2016 en juli 2018 gaan de boeken in als catastrofaal voor de gemeente Someren met veel schade aan huizen, bedrijven, auto’s en openbare voorzieningen.

Onweerstaanbaar Someren

Geen wonder dat de gemeente Someren, de Waterschappen Aa en Maas en Dommel, ZLTO Someren, Staatsbosbeheer en Bosgroep Zuid, IVN en WOCOM onder de noemer Onweerstaanbaar Someren samen de strijd aangaan om Someren weerbaar te maken tegen deze weersinvloeden. Het klimaat verandert en daarmee de eisen die gesteld worden aan de openbare ruimte. Een klimaatagenda met een heldere ambitie en aanpak is een eerste stap in de goede richting naar een klimaatbestendiger Someren. Met de klimaatagenda wil Onweerstaandbaar Someren samen aan de slag om tot een gezond en vitaal leefklimaat voor iedereen te komen.

Meer informatie

Toegevoegd: 26 juni 2019

Sluiten