Klimaatstresstest gemeente Sint-Michielsgestel

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Sint-Michielsgestel

Gemeentes dienen in zeven stappen klimaatbestendig en waterrobuust te worden. De eerste stap is de stresstest, het in beeld brengen van kwetsbaarheden voor de vier aspecten van klimaatadaptatie: overstromingen, wateroverlast door hevige neerslag, hitte en droogte. Sint-Michielsgestel liet met subsidie van de provincie Noord-Brabant een aantal klimaatonderzoeken uitvoeren om de stresstest af te nemen. Uit de test blijkt dat Sint-Michielsgestel vooral vatbaar is voor droogte.  

Opzet stresstest 

Om de kwetsbaarheden van Sint-Michielsgestel in kaart te brengen, maakte Arcadis kaarten van de gegevens die zij verzamelde. Deze kaarten werden gepresenteerd aan de betrokken waterschappen en gemeenteambtenaren. Tijdens een evenement over duurzaamheid heeft de gemeente de kaarten aan de inwoners van Sint-Michielsgestel gepresenteerd. Na het verwerken van opmerkingen van alle betrokkenen, heeft Arcadis de definitieve kaarten afgerond en een conceptrapportage gemaakt. Aan de hand van de kwetsbare punten die naar voren kwamen, bespraken inwoners met de gemeente tijdens een duurzaamheidscafé wat de mogelijkheden zijn om de problemen eventueel samen op te lossen. 

De stresstest is hier in te zien. 

Kwetsbaarheden 

Uit de stresstest komen de volgende kwetsbaarheden naar voren: 

  • Hitte: er zijn geen grote kwetsbare gebieden. De hitte-eilanden die er zijn, kunnen plaatselijk bouwkundig aangepakt worden. 
  • Droogte: de hooggelegen landbouw- en natuurgebieden zijn behoorlijk kwetsbaar. Deze uitkomst was te verwachten, Sint-Michielsgestel ligt op hoge zandgronden. Om met droogte om te gaan, moeten er aanpassingen komen in de landbouw en de natuurgebieden.  
  • Overstroming: over het algemeen zijn overstromingen geen grote bedreiging. Alleen in het noordwesten van Sint-Michielsgestel kan dat problemen opleveren. 
  • Wateroverlast: de meeste kwetsbare gebieden ten aanzien van wateroverlast zijn al langer bekend bij de gemeente. Er loopt al een langjarig programma voor het vervangen van het rioolEventuele wateroverlast kan leiden tot hinder, maar niet tot overlast. 

Leerpunten 

De stresstest gaf meer duidelijkheid over de aanpak van de kwetsbare gebieden. Aan de hand daarvan formuleerde de gemeente Sint-Michielsgestel een aantal leerpunten: 

  • Er is nog veel onduidelijk over hoe de stresstest meetbaar maakt waar problemen ontstaan bij hitteWe moeten nog bedenken welke maatregelen voldoende effect sorteren.  
  • De koppeling van de overstromingsgebieden en waterhoogtes met het rioolmodel moet beter om een snelle doorrekening mogelijk te maken. Waterschap DDommel werkt nog aan het in kaart brengen van de grootste risicogebieden.  
  • Wateroverlast: de verwachte beperkte probleempunten blijken toch omvangrijker te zijn. 

Deze punten bekijkt de gemeente in de komende periode en neemt ze mee in toekomstige vervangingsplannen. 

De algemene leerpunten: de betrokken bewoners die aanwezig waren bij de duurzaamheidsevents vinden dat de kaarten een goed inzicht geven in de klimaatverandering. De oplossingen die inwoners aandroegen, zijn er vooral op gericht dat de gemeente een actieve oplossing aandraagt, of dat anderen (boeren en buren) moeten veranderen. Een paar voorbeelden van oplossingen van inwoners zijn: het planten van bomen in akkerbouwgebieden, stoppen met beregenen of het verwijderen van tegels. 

 Toegevoegd: 11 juli 2019

Contact

Maurits van der Stappen
M.vd.Stappen@MijnGemeenteDichtbij.nl
 

Sluiten