Natuur en klimaatadaptatie in havengebied Moerdijk

Naar het overzicht

Natuur en klimaatadaptatie in havengebied Moerdijk

In het haven- en industriegebied Moerdijk is niet alleen oog voor industrie, maar ook voor biodiversiteit en andere vormen van klimaatadaptatie. Havenbedrijf Moerdijk streeft ernaar het terrein zoveel mogelijk aan te passen aan hitte, hoosbuien en droogte. Nieuwe natuur speelt daarbij een belangrijke rol.

Natuur en klimaatadaptatie in havengebied Moerdijk.jpg

De soortenrijkdom in het gebied is groter dan in de Biesbosch, vertelt ecoloog Roland-Jan Buijs in een eerder artikel van de provincie Noord-Brabant. Het industrieterrein is 2600 hectare groot en herbergt 500 verschillende plantensoorten. Niet voor niets werd onder andere daar de film Wild Port of Europe opgenomen: een natuurfilm over het contrast tussen industrie en natuur in de grote havens van Rotterdam en Moerdijk. Henk Schakenraad, programmamanager Infrastructuur en Beheer bij Port of Moerdijk vult het verhaal over biodiversiteit aan met maatregelen voor klimaatadaptatie.

Hittestress op het bedrijventerrein

“Het lijkt heel gewoon voor ons om te werken aan klimaatadaptatie,” vertelt Schakenraad. In het bedrijf is aandacht voor duurzaamheid en natuur. Onlangs werd de klimaatstresstest van de gemeente Moerdijk gepubliceerd. Volgens de programmamanager kwam uit die analyse vooral de hittestress op het bedrijventerrein naar voren. “Dat is heel moeilijk te bestrijden”. Een groot deel van de 2600 hectare van het terrein is in handen van bedrijven. Het havenbedrijf is verantwoordelijk voor de rest: 300 hectare aan openbare ruimte. “Daar proberen we met veel groen de biodiversiteit te stimuleren en de hitte te verdrijven,” zegt Schakenraad.

Watermanagement

Daarnaast is Port of Moerdijk actief bezig met het bestrijden van wateroverlast en droogte. Het terrein bestaat uit twee gebieden: het binnendijkse en het buitendijkse gebied. Waar vroeger overtollig water zo snel mogelijk werd afgevoerd, probeert het bedrijf het water binnendijks juist in het gebied te houden. Dat doen ze door regenwater op te vangen. De betrokken bedrijven zijn verplicht het dakwater te zuiveren voordat dit via het oppervlakte water in de bodem terechtkomt. Op private parkeerplaatsen en laad- en loskuilen kan het water mogelijk vervuild zijn. Dat water moet eerst gezuiverd worden langs een olie-vetafscheider of een helofytenfilter, waarna het als schoon water infiltreert. “Zo proberen we te spelen met die twee gebieden en kijken we wat we aan wateradaptatie kunnen doen”.

Nieuw logistiek park

Een groot nieuw logistiek park van 142 hectare staat in de planning. Ook daar staat waterbeheer hoog op de agenda. Volgens Schakenraad is het de bedoeling dat al het huishoudelijk afvalwater lokaal biologisch gezuiverd wordt, met de waterzuiveringsinstallatie van Abdij De Koningshoeven als voorbeeld. Rondom het terrein komen natuurlijke buffervijvers om water op te vangen. Ook berekenen ze momenteel hoe groot de sloten moeten zijn om droge voeten te houden en te voorkomen dat het gebied verdroogt.

Gezamenlijke aanpak

Hittestress vereist een gezamenlijke aanpak. Door middel van een watermanagementplan zoeken de gemeente Moerdijk, het havenbedrijf, provincie Noord-Brabant, het waterschap, natuurbeheerders en bedrijven samen naar een goede oplossing. “De vraag is onder andere: kies je voor groene daken of voor zonnepanelen?” vertelt Schakenraad. “Er ligt namelijk ook een energieopgave, maar dat maakt de omgeving niet koeler. Port of Moerdijk probeert de betrokken bedrijven het goede voorbeeld te geven en anderen te motiveren om duurzaam te worden. Daarover gaan we met alle betrokken bedrijven de dialoog aan”.

Toegevoegd: 1 september 2020

Contact

Port of Moerdijk
https://www.portofmoerdijk.nl/contact/

Sluiten