(Half) open verharding

Bedrijventerreinen Overzicht

Half (open) verharding op maat.jpg

(Half) open verharding

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels

Omschrijving

Het verharde oppervlak op jouw terrein kun je omzetten in groen met (half) open verharding. Het bestaat uit een hard oppervlak dat voor een deel open is, zodat water erin kan zakken. (Half) open verharding zorgt ervoor dat water niet op straat blijft staan bij extreme neerslag. (Half) open verharding kan je gebruiken op jouw eigen grond en in de openbare ruimte. Het wordt vaak gebruikt op parkeerterreinen of andere harde ondergrond. Bezoekers vinden de uitstraling van een groene parkeerplaats prettig.

Het aanleggen van een (half) open verharding kan zowel op een klein als groot oppervlak, bijvoorbeeld:

 • Parkeerplaatsen op eigen grond.
 • Openbare ruimte, parkeerplaatsen van pleinen, stoep en fietspaden.

Voorbeelden van half(open) verharding zijn: grasbetontegels, waterdoorlatende betonklinkers, klinkers met open voeg of los verband, stapstenen, grind, steenslag of schelpen, grind of split in roosterstenen.

Wil je aan de slag met (openbare) wegen, denk dan eens aan deze mogelijkheden voor het bergen van water in de bodem.

Voorwaarden

Voor het aanleggen van half open verharding moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • (Half) open verharding is alleen mogelijk als de ondergrond goed water doorlaat. Het regenwater moet goed kunnen wegzakken in de bodem, omdat het anders toch nog op straat blijft staan.
 • In de bedrijfsvoering kan een vloeistofdichte vloer vereist zijn in verband met het risico op verontreiniging. Een waterdoorlatende verharding is dan niet geschikt.
 • De draagkracht van een waterdoorlatende verharding is minder dan bij een gesloten verharding.
 • Door zware belasting van (half) open verharding kan de werking van infiltratie verminderen.

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Maakt de kans op wateroverlast kleiner.
 • Helpt bij het aanvullen van de grondwaterstand.
 • Helpt om te zorgen dat planten voldoende water hebben.
 • Zorgt voor minder schade door droogte en hittestress.
 • Aantrekkelijke en nette indruk van jouw terrein.
 • Als extra verharding moet worden toegevoegd is met deze maatregel minder compensatie van groen nodig. Dat komt door de doorlatendheid van deze maatregel.
 • Je bespaart op de kosten voor onderhoud doordat het niet gevoelig is voor slijtage door de natuur.
 • Het voorkomt wateroverlast bij extreme regenval. Daarnaast hoeven de riolering en waterzuivering minder water te verwerken.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

Deze maatregel heeft kosten voor aanleg, onderhoud en beheer. Deze zijn relatief laag. De terugverdiend is onbekend omdat de voordelen weinig financiële gevolgen hebben. De aanleg van half (open) verharding wordt door veel gemeenten gezien als ontharding. Voor de aanleg van deze maatregel zijn er subsidiemogelijkheden per gemeente en waterschap.

Voor de kosten van deze maatregel kan je gebruik maken van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling. Via onderstaande activiteiten met referentienummer kan je aanspraak maken op investeringsaftrek van 27% (MIA) van de investeringskosten:

 • D 6240: apparatuur of werken voor een klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie).
  • bestemd voor: het herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein, zodanig dat wateroverlast, verdroging en hittestress tegen wordt gegaan door:
   • het vervangen van ten minste 50% van de bestaande verharding bestemd voor parkeren, zij- en achterpaden (met ,uitzondering van trottoir en wegen) door groen, een waterpartij of waterdoorlatende of waterpasserende (half) verharding, waarbij ten minste één van de volgende voorzieningen aanwezig is of toegepast wordt:
Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Halfopen verharding

Er zijn niet meer kosten voor aanleg dan bij normaal verhard oppervlak. Aanleg kan vanaf €15 per m².

Het onderhoud van half(open) verharding bestaat uit het maaien van groen zodat het water erdoorheen kan blijven zakken. Dit beheer ligt bij de eigenaar van de grond/openbare ruimte. Onderhoud aan open verharding moet ongeveer 6 keer per jaar gebeuren. Dit kost tussen de €0,18 tot €0,30 per m² per jaar.

Effect van de maatregel

(Half) open verharding heeft een positief effect op de thema’s wateroverlast, droogte en hitte. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast WateroverlastWateroverlast (Half) open verharding zorgt ervoor dat water in de grond zakt en daardoor niet op straat blijft staan. Hoe meer water door de bodem en de verharding heen kan, hoe minder wateroverlast er zal zijn. Deze maatregel op zich is niet genoeg om een hevige regenbui op te vangen.
Droogte DroogteDroogte Helpt om het grondwaterniveau goed te houden.
Hitte Hitte Half(open) verharding zorgt voor een beetje verkoeling door het groen tussen de halfopen verharding. Het effect is niet groot, maar wel meer dan de klassieke verharding.
Biodiversiteit Half(open) verharding heeft vrijwel geen positief effect op biodiversiteit.

Gebiedslabels

De infiltratievoorzieningen ‘half open verharding’ kan bijdragen aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Ruimtelijke ordening - extreme neerslag, waarbij de maatregel helpt bij het verwerken van grote hoeveelheden water waterrobuustheid.

NL-gebiedslabel

 • Waterhuishouding – zorgen voor een goede waterhuishouding.
Sluiten