Subsidies klimaatadaptatie voor inwoners

Met een subsidie stimuleren gemeenten en waterschappen hun inwoners om te investeren in klimaatbestendige maatregelen. De tabel hieronder geeft een overzicht van organisaties die een subsidie aanbieden om inwoners te stimuleren zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen. Daarnaast helpt ook het boekje 'Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven' om subsidies en andere fondsen te vinden voor eigen initiatieven.

Organisatie Subsidie Doelgroep Meer informatie
gemeente Breda groene daken inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Breda groene daken inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Deurne afkoppelen regenwater en groene daken inwoners en bedrijven Link
gemeente Gemert-Bakel afkoppelen regenwater en groene daken inwoners en bedrijven Link
gemeente Helmond groene daken inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Moerdijk leefomgeving opfrissen inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Oss bewoners beheren buurt inwoners Link
gemeente 's-Hertogenbosch groene daken inwoners, organisaties Link
gemeente Tilburg groene daken inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Tilburg klimaatbestendige maatregelen bedrijven Link

gemeente Vught

afkoppelen regenwater van het vuilwaterriool inwoners Link
waterschap Aa en Maas klimaatbestendige maatregelen inwoners, bedrijven, organisaties Link
waterschap Aa en Maas watervriendelijke tuinen inwoners Link
waterschap De Dommel waterbewustzijn inwoners, bedrijven, organisaties Link
provincie Noord-Brabant buurtnatuur en buurtwater inwoners Link
Sluiten