Subsidies klimaatadaptatie voor inwoners, bedrijven en andere organisaties

Met een subsidie stimuleren gemeenten en waterschappen hun inwoners om te investeren in klimaatbestendige maatregelen. De tabel hieronder geeft een overzicht van organisaties die een subsidie aanbieden om inwoners te stimuleren zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen. Daarnaast helpt ook het boekje 'Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven' om subsidies en andere fondsen te vinden voor eigen initiatieven.

Organisatie Subsidie Doelgroep Meer informatie
gemeente Altena groene buurt inwoners Link
gemeente Asten afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken eigenaren Link
gemeente Breda water en groen: Groen dak, groene gevel, regenwatervoorzining, onttegelen en het vergroenen van tuin eigenaren (uitzondering woningcorporaties) Link
gemeente Deurne groene daken inwoners en bedrijven Link
gemeente Deurne afkoppelen hemelwater inwoners en bedrijven Link
gemeente Eindhoven klimaatbestendige maatregelen: ontharden/vergroenen, groen dak, afkoppelen eigenaren Link

gemeente Geertruidenberg

groene daken en afkoppelen inwoners, instellingen, bedrijven, ondernemers en woningcorporaties Link
gemeente Gemert-Bakel groene daken inwoners, burgergroeperingen, bedrijven en woningbouwcorporaties Link
gemeente Gemert-Bakel afkoppelen hemelwater inwoners, burgergroeperingen, bedrijven en woningbouwcorporaties Link
gemeente Gilze en Rijen klimaatbestendige maatregelen: ontharden/vergroenen, groen dak, regenton, regenwatervijver inwoners Link
gemeente Grave afkoppelen inwoners Link
gemeente Helmond groene daken Inwoners, bedrijven en instellingen Link
gemeente Heusden regenwater opvangen inwoners en bedrijven Link
gemeente Loon op Zand klimaatbestendige maatregelen particulier of een samenwerkingsverband van particulieren (zoals een vereniging, stichting of informele organisatie een Vve) Link
gemeente Mill en Sint Hubert afkoppelen hemelwaterafvoer inwoners, bedrijven, burgergroeperingen en woningbouwcorporaties Link
gemeente Moerdijk leefomgeving opfrissen inwoners, bedrijven en organisaties Link
gemeente Oosterhout groene tuinen en daken inwoners Link
gemeente Oss bewoners beheren buurt inwoners Link
gemeente 's-Hertogenbosch groene daken particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars Link
gemeente Sint-Michielsgestel afkoppelen regenwater inwoners Link
gemeente Someren afkoppelen regenwater inwoners Link
gemeente Son en Breugel afkoppelen regenwater inwoners Link
gemeente Tilburg groene daken en gevels Inwoners, bedrijven, organisaties, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren Link
gemeente Tilburg klimaatbestendige maatregelen: ontharden/vergroenen, groen dak, afkoppelen bedrijven Link

gemeente Uden

afkoppelen regenwater inwoners Link

gemeente Valkenswaard

afkoppelen regenwater eigenaren Link

gemeente Vught

afkoppelen regenwater van het vuilwaterriool inwoners Link
gemeente Waalre afkoppelen regenwater eigenaren Link
waterschap Aa en Maas klimaatbestendige maatregelen inwoners, bedrijven, organisaties Link
waterschap de Dommel waterbewustzijn inwoners, bedrijven, organisaties Link
waterschap de Dommel klimaatbuffers inwoners, bedrijven, organisaties Link
provincie Noord-Brabant buurtnatuur en buurtwater inwoners Link
provincie Noord-Brabant crowdfunding voor natuur inwoners, organisaties Link
buurtfonds Noord-Brabant groene schoolpleinen scholen Link
buurtfonds Noord-Brabant buurtnatuur en buurtwater zzp'ers, stichtingen en verenigingen Link
Sluiten