Subsidies klimaatadaptatie voor inwoners, bedrijven en andere organisaties

Met een subsidie stimuleren gemeenten en waterschappen hun inwoners om te investeren in klimaatbestendige maatregelen. De tabel hieronder geeft een overzicht van organisaties die een subsidie aanbieden om inwoners te stimuleren zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen. Daarnaast helpt ook het boekje 'Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven' om subsidies en andere fondsen te vinden voor eigen initiatieven.

Organisatie Subsidie Doelgroep Meer informatie
gemeente Breda groene daken inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Deurne groene daken inwoners en bedrijven Link
gemeente Eindhoven klimaatbestendige maatregelen inwoners en bedrijven Link
gemeente Gemert-Bakel groene daken inwoners, bedrijven en woningbouwcorporaties Link
gemeente Helmond groene daken inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Heusden duurzaam omgaan met regenwater inwoners Link
gemeente Moerdijk leefomgeving opfrissen inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Oosterhout groene tuinen en daken inwoners Link
gemeente Oss bewoners beheren buurt inwoners Link
gemeente 's-Hertogenbosch groene daken inwoners, organisaties Link
gemeente Tilburg groene daken en gevels inwoners, bedrijven, organisaties Link
gemeente Tilburg klimaatbestendige maatregelen bedrijven Link

gemeente Vught

afkoppelen regenwater van het vuilwaterriool inwoners Link
waterschap Aa en Maas klimaatbestendige maatregelen inwoners, bedrijven, organisaties Link
waterschap de Dommel waterbewustzijn inwoners, bedrijven, organisaties Link
waterschap de Dommel klimaatbuffers inwoners, bedrijven, organisaties Link
provincie Noord-Brabant buurtnatuur en buurtwater inwoners Link
diverse groene schoolpleinen scholen Link
Sluiten