Blauw dak

Bedrijventerreinen Overzicht

Blauw dak.png

Blauw dak

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels

Omschrijving

Een blauw dak is een dak waarop tijdelijk een laag regenwater kan staan. Dit zorgt ervoor dat het riool bij een regenbui minder wordt belast. In dit soort daken kan onderscheid worden gemaakt tussen statische blauwe daken en dynamische blauwe daken. Een statisch blauw dak laat het water geleidelijk weg stromen om ruimte vrij te maken voor de volgende bui. Een dynamisch blauw dak heeft een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspelling bepaalt wanneer het water wordt afgevoerd.

Voorwaarden

 • Zorg dat je dak voldoende draagkracht heeft. De gevraagde draagkracht is afhankelijk van de waterlaag die op het dak zal worden opgeslagen. Deze berekening kan worden gedaan door een constructeur.
 • Een blauw dak heeft net zo weinig onderhoud nodig als een standaard dak. Je moet wel opletten voor algengroei. Bij een dynamisch dak moet het besturingssysteem en de bijbehorende software gecontroleerd worden.

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied. Een blauw dak:

 • Door de isolerende werking van de waterlaag bespaar je energie:
  • Tot 7% besparing op de energierekening in de zomer door de isolatie (besparing airco).
  • Tot 3% besparing op gasverbruik in de winter door de isolatie.
 • Werkt verkoelend: de binnentemperatuur is tijdens een hittegolf 4°C lager.
  • Lagere temperaturen zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit.
  • Na een warme periode en daarmee vaak droge periode kan het warme water worden afgevoerd of worden gebruikt voor planten.
 • Kan wateroverlast voorkomen door (tijdelijke) opvang van water.
 • Kan mogelijk worden gebruikt als compensatie bij de watertoets.
 • Slaat regenwater op net zoals een regenton. Dit water is schoon genoeg om gebruikt te worden voor het toilet of in de tuin.
 • Kan in combinatie met een groen dak worden uitgevoerd. Het groene dak is een 2e laag op het blauwe dak waarbij het blauwe dak een (extra) wateropvang is voor het groene dak.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

De kosten voor aanleg, onderhoud en beheer van een blauw dak kunnen door de relatief lage realisatiekosten terugverdiend worden. De terugverdientijd hangt af van: de kosten die gemaakt worden om het dak geschikt te maken voor de maatregel en de lagere energie rekening. Voor de aanleg van een blauw dak zijn er subsidiemogelijkheden per gemeente, zoek hierbij naar subsidies voor wateropvang.

Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Aanleg van blauw dak

Bij daken met voldoende draagkracht en waar ruimte is voor opslag zijn er weinig kosten, alleen het afvoersysteem worden aangepast.

Er is geen extra onderhoud (afvoer systeem moet onderhouden worden, zoals bladeren verwijderen) waarbij de waterlaag de dakbedekking beschermd tegen extreme warmte.

Effect van de maatregel

Een blauw dak heeft een positief effect op wateroverlast, droogte en hitte. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien .De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast WateroverlastWateroverlast Een blauw dak kan water bergen en geleidelijk afvoeren. Hierdoor zal er minder wateroverlast zijn op straat en in het riool. Een dynamisch blauw dak gaat slimmer en daardoor efficiënter om met het regenwater dan een statisch blauw dak en kan daardoor meer water opvangen.
Droogte Droogte Een dynamisch blauw dak kan door te kijken naar de weersvoorspellingen bepalen dat er water op het dak moet blijven zodat het als isolatielaag kan dienen. Ook kan het water worden gebruikt voor planten of het aanvullen van het bodemwater.
Hitte HitteHitte Blauwe daken kunnen zorgen voor verkoeling binnen. Tijdens een hittegolf is de temperatuur binnen tot 4°C lager door een blauw dak.
Biodiversiteit Een blauw dak heeft geen positief effect op biodiversiteit.

Gebiedslabels

De maatregel ‘blauw dak’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Ruimtelijke ordening - extreme neerslag, waarbij de maatregel bijdraagt aan een mate van waterrobuustheid.
 • Gebiedsklimaat - thermisch buitenklimaat, door de aanwezigheid van waterelementen in de gebouwde omgeving. Hiermee draagt de maatregel bij aan het voorkomen van hittestress en een goed thermisch buitenklimaat.

NL-gebiedslabel

 • Hittestress - de maatregel draagt bij aan het voorkomen van hittestress.
 • Waterhuishouding - zorgt voor een goede opname en verwerking van water.
Sluiten