Klimaateffectatlas Noord-Babant

Hulpmiddelen Overzicht

Klimaateffectatlas Noord-Babant

KEA Brabant.png

De Klimaateffectatlas Noord-Brabant geeft een eerste beeld van de klimaateffecten en kwetsbaarheden in uw gebied. De atlas vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor het uitvoeren van een stresstest (light). De kaarten in de atlas worden stap voor stap toegelicht en waar mogelijk wordt er verwezen naar maatregelen.

Thema
Wateroverlast, Droogte, Hitte
Type Hulpmiddel
Instrument
Gratis beschikbaar
Sluiten