Handreiking lokaal hitteplan

Hulpmiddelen Overzicht

Handreiking lokaal hitteplan

Handreiking lokaal hitteplan.png

De Handreiking lokaal hitteplan, speciaal gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een hitteplan. Zo’n plan kan de lokale aanpak van klimaatadaptatie en eenzaamheid ondersteunen. De workshop van de provincie Zuid-Holland kan ook inspiratie bieden om tot een hitteplan te komen.

Een lokaal hitteplan kan de basis vormen voor een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen – gezamenlijk, maar wel elk vanuit hun eigen expertise. Het lokale hitteplan helpt organisaties bijvoorbeeld bij het verkrijgen van achtergrondinformatie en bij het uitvoeren van hun reguliere taken en aanvullende maatregelen tijdens hitte.

Download de handreiking

Thema
Hitte
Type Hulpmiddel
Handboek
Gratis beschikbaar
Sluiten