Ik ben een inwoner

Samen moeten we zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Als inwoner van Brabant kun je een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatbestendige provincie, gemiddeld veertig procent van een stad is namelijk in handen van particulieren. Door aanpassingen te doen in jouw directe omgeving, kunnen de effecten van klimaatverandering beter worden opgevangen. Veel maatregelen maken je huis en tuin bovendien een stuk mooier en gezonder. Je kunt een steentje bijdragen door bijvoorbeeld je regenwaterafvoer af te koppelen, een groen dak aan te leggen of door je tuin te ontharden. Dus tegels uit je tuin en meer groen erin.

Waarom is het belangrijk om mijn omgeving klimaatbestendig te maken?

Het klimaat verandert. De effecten daarvan merken we langzaam, maar zeker. We krijgen bijvoorbeeld vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. Bovendien stijgt de zeespiegel. Deze klimaattrends brengen allerlei nadelige effecten met zich mee, zoals een grotere kans op wateroverlast, verdroging van planten en bomen en gezondheidsklachten door hitte en smog. Klimaatverandering kan ook voordelen meebrengen, denk maar aan de mogelijkheid voor meer buitenrecreatie door warmer weer.

Hoe kan ik huis en tuin klimaatbestendig inrichten?

Ook jij kunt je steentje bijdrage door je eigen huis en tuin klimaatbestendig te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een regenton aan te schaffen of door je tuin te ontharden. Het is eigenlijk heel simpel: hoe meer groen en hoe minder tegels, des te klimaatbestendiger is je tuin. De website Waterklaar.nl bevat veel informatie over maatregelen die je zelf kunt nemen. Klik op de afbeeldingen hieronder om naar die informatie te gaan.  

Natuurdak

Bekijk maatregel

Sedumdak

Bekijk maatregel

Regenton

Bekijk maatregel

Regenschutting

Bekijk maatregel

Grindterras

Bekijk maatregel

Natuurlijke vijver

Bekijk maatregel

Strakke rechte vijver

Bekijk maatregel

Wadi met planten

Bekijk maatregel

Steen vervangen door groen

Bekijk maatregel

Waterdoorlatende verhardingen

Bekijk maatregel

Infiltratiekratten

Bekijk maatregel

Regenwatertank

Bekijk maatregel

Welke andere hulpmiddelen zijn er beschikbaar?

Er zijn verschillende partijen die hulpmiddelen hebben ontwikkeld om je op weg te helpen. De hulpmiddelen hieronder bieden gratis tips en inspiratie bij het klimaatbestendig inrichten van tuinen en daken.

Handboek watervriendelijke tuin

Ga naar het handboek

Handboek voor de levende tuin

Ga naar het handboek

Groenblauwe Netwerken

Ga naar website

Huisje Boompje Beter

Ga naar website

Multifunctionele daken

Ga naar website

Handreiking Natuurdaken

Ga naar handreiking

Tips om water te besparen

Ga naar website

Handleiding Het Levende Gebouw

Ga naar handleiding

Veel gemeenten en waterschappen stimuleren hun inwoners om op hun eigen terrein maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door subsidieverlening, informatieverstrekking of praktische ondersteuning. Deze pagina geeft een overzicht van organisaties die een subsidie aanbieden om inwoners te stimuleren zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen.

Doe mee! Samen maken we onze provincie klimaatbestendiger. Laat zien dat je een steentje bijdraagt en voeg jouw bijdrage toe aan de voorbeeldenkaart. Neem contact op!

Sluiten