Ik ben een inwoner

Een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving kun je alleen samen bereiken. Als inwoner van Brabant kun jij daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Wist je dat het oppervlak in steden voor gemiddeld veertig procent van inwoners is? Het heeft dus zeker effect als jij maatregelen neemt om je directe omgeving klimaatbestendiger te maken. Veel maatregelen maken je huis en tuin bovendien een stuk mooier en gezonder.

Waarom is het belangrijk om je omgeving klimaatbestendig te maken?

Het klimaat verandert. De effecten daarvan merken we langzaam, maar zeker. Een effect dat veel mensen fijn vinden, is dat het vaker warmer weer is en we meer naar buiten kunnen. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. Bovendien stijgt de zeespiegel. Deze klimaattrends brengen allerlei nadelige effecten met zich mee, zoals een grotere kans op wateroverlast, verdroging van planten en bomen en gezondheidsklachten door hitte en smog.

Hoe kun je je huis en tuin klimaatbestendig inrichten?

Ook jij kunt je steentje bijdrage door je eigen huis en tuin klimaatbestendig te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een regenton aan te schaffen of door je tuin te ontharden. Dus tegels eruit en groen erin. Het is eigenlijk heel simpel: hoe meer groen en hoe minder tegels, hoe klimaatbestendiger je tuin. De website waterklaar.nl bevat veel informatie over maatregelen die je zelf kunt nemen. Klik op de afbeeldingen hieronder om meer te lezen over verschillende maatregelen.  

Natuurdak

Bekijk maatregel

Sedumdak

Bekijk maatregel

Regenton

Bekijk maatregel

Regenschutting

Bekijk maatregel

Grindterras

Bekijk maatregel

Natuurlijke vijver

Bekijk maatregel

Strakke rechte vijver

Bekijk maatregel

Wadi met planten

Bekijk maatregel

Steen vervangen door groen

Bekijk maatregel

Waterdoorlatende verhardingen

Bekijk maatregel

Infiltratiekratten

Bekijk maatregel

Regenwatertank

Bekijk maatregel

Groene gevel

Bekijk maatregel

Afkoppelen regenwaterafvoer

Bekijk maatregel

Een groene erfafscheiding

Bekijk maatregel

Een geveltuin

Bekijk maatregel

Hulp nodig?

Er zijn verschillende partijen die hulpmiddelen hebben ontwikkeld om je op weg te helpen. De hulpmiddelen hieronder bieden gratis tips en inspiratie om je tuin of dak klimaatbestendig in te richten. Daarnaast stimuleren veel gemeenten en waterschappen hun inwoners om maatregelen te nemen. Zo bieden sommige gemeenten aan om tegels gratis op te halen. En vaak kun je bij gemeenten of het waterschap subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een groen dak of een regenton. In een subsidie-overzicht kun je zien welke organisaties een subsidie voor klimaatadaptatie aanbieden aan inwoners.

Handboek watervriendelijke tuin

Ga naar het handboek

Handboek voor de levende tuin

Ga naar het handboek

Groenblauwe Netwerken

Ga naar website

Huisje Boompje Beter

Ga naar website

Multifunctionele daken

Ga naar website

Handreiking Natuurdaken

Ga naar handreiking

Tips om water te besparen

Ga naar website

Handleiding Het Levende Gebouw

Ga naar handleiding

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Of heb je zelf een bijzondere maatregel uitgevoerd die je graag wilt delen op de voorbeeldenkaart? Neem dan contact met ons op!

Sluiten