Zuid Nederland zet schouders onder klimaataanpassing

Investeren in maatregelen klimaatveranderingdinsdag 08 augustus 2017

De samenwerkende overheden in Brabant en Limburg gaan vanaf 2020 naar verwachting jaarlijks € 50 miljoen extra besteden aan maatregelen ter voorbereiding op klimaatverandering. De regio vraagt ook een bijdrage van de nationale overheid vanuit het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Een werkbezoek van minister Melanie Schultz-Van Haegen en staatssecretaris Sharon Dijksma in Boxmeer, stond in het teken van klimaataanpassing.

De 2 provincies, de waterschappen en de gemeenten ervaren klimaatverandering in Zuid-Nederland als urgent én acuut. Droogte, hitte, hagel en wateroverlast komen steeds vaker voor en veroorzaken veel schade en overlast, zoals tijdens de zware buien in juni 2016 in Limburg en Oost-Brabant. Ook nemen de risico’s voor gezondheid en veiligheid toe.

Waterbeheer

Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas, die de plannen namens de samenwerkende overheden in Zuid-Nederland toelichtte: ‘De klimaatverandering treft het waterbeheer direct en daarom moeten we dit als overheden gezamenlijk aanpakken. We kunnen niet heen om de inzichten uit de wetenschap over de wereldwijde klimaatverschijnselen en de afspraken die regeringsleiders hebben gemaakt in Parijs’. Ook dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg benadrukte de urgentie: ‘Er is geen tijd meer voor uitstel, we moeten nu in actie komen. De opgave die er ligt, is enorm en we hebben de hulp van het Rijk dringend nodig. In het Zuid-Limburgse heuvelland bijvoorbeeld zijn de problemen nu al on-Nederlands groot’.

Kansen creëren

Zuid-Nederland bereidt zich dus versneld voor op de toekomst om te zorgen dat klimaatverandering ons niet overkomt, maar wordt omgezet in kansen voor een fijne en veilige omgeving om in te wonen en te werken. Voor de periode 2017-2020 wordt nu een gezamenlijke uitvoeringsagenda opgesteld. De verwachting is dat in deze periode al voor meer dan € 50 miljoen aan maatregelen wordt getroffen. De gezamenlijke investeringsinspanning voor het watersysteembeheer en klimaatmaatregelen bedraagt nu al meer dan € 500 mln. per jaar. Vanaf 2020 komt daar dus naar verwachting 50 miljoen euro per jaar bij. Dit geld zal onder meer worden besteed aan het vergroten van de capaciteit van watersystemen, het 'verkoelen' van hitteplekken in de stad, het vergroenen van de openbare ruimte, het beter opvangen van regenwater en het vergroten van mogelijkheden om het in de bodem te laten infiltreren.

Weijerpark

Tijdens het bezoek van de minister en staatssecretaris werd het Weijerpark in Boxmeer bezocht; een voorbeeld van klimaatadaptatie waar meerwaarde wordt gecreëerd op verschillende punten, zoals bestendigheid tegen wateroverlast, tegen verdroging en hittestress, verbetering biodiversiteit en stadsnatuur, sociale ontmoeting en educatie.

« Terug

Sluiten