Subsidie provincie voor klimaatstresstesten

woensdag 18 april 2018

Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie met ingang van 1 mei 2018 subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen.

Ook Brabant krijgt vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogte, wateroverlast en extreme hitte. De provincie heeft daarom de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd.

Klimaatstresstest

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Ook worden kwetsbaarheden en kansen onderzocht voor negen sectoren, zoals landbouw, gezondheid, veiligheid en infrastructuur, zoals beschreven in de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

Klimaatadaptatiedialoog

Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor het organiseren van een klimaatadaptatiedialoog. Dit is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Samen kunnen zij analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden. Zo kan elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen.

Meer informatie en aanvraagformulier

Per 1 mei kunnen alle Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten) subsidie aanvragen bij de provincie voor het uitvoeren van een gemeentelijke klimaatstresstest en de daaropvolgende fase van de klimaatdialoog. Meer informatie over de subsidies is te vinden via onderstaande links:

« Terug

Sluiten