Klimaatadaptatie op de Klimaattop Zuid

woensdag 20 juni 2018

Klimaatadaptatie werkt alleen als we het samen doen. Voor het eerst spraken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties over klimaatadaptatie, als één van de drie hoofdthema’s van de klimaattop in Breda. Het wordt steeds duidelijker dat extreem weer niet alleen schade toebrengt aan onze samenleving, maar vooral kansen biedt.

Vijftien jaar geleden stond hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans nog voor een zaaltje van 20 mensen. Zijn pleidooi voor een energietransitie en CO2-reductie kreeg nauwelijks gehoor. Klimaatverandering was volgens velen geen reële dreiging. Aanpassen aan de verwachte gevolgen van die klimaatverandering was dan ook geen punt van aandacht.

Dat is nu wel anders, met klimaatadaptatie als een van de drie hoofdthema’s van Klimaatstop Zuid, bezocht door ongeveer 800 (!) mensen bezocht. In de Arena Landbouw en de Arena adaptatie Gebouwde Omgeving spraken genodigde vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven over de noodzaak van het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Zo wordt klimaatadaptatie een vast gespreksonderwerp, naast de inmiddels gebruikelijke thema’s duurzame energie en circulaire economie.

Dat klimaatadaptatie ook kansen biedt, benadrukt David van Uden, Operationeel Directeur van BTL Advies en BTL Bomendienst. Hij merkt dat adviezen over inrichting en beheer van de groene buitenruimte steeds gewilder zijn. Meer groen maakt een wijk aantrekkelijker en nodigt uit tot bewegen. Overleg op hoog niveau tussen ondernemers en bestuurders is pure winst. Het levert uitwisseling van kennis en ervaringen op, maar zorgt er ook voor dat de leefbaarheid van steden en wijken erop vooruitgaat. Een tip voor de provincie Noord-Brabant? Van Uden: ‘Richt je met klimaatadaptatie vooral op gemeenten met positieve energie, en niet op ondergrens van gemeenten die (nog) niet mee willen doen.’

Ook Selçuk Akinci, directeur van de Brabantse Milieufederatie, onderschrijft het belang van gezamenlijkheid: ‘Klimaatadaptatie kan alleen als we het samen doen: Brabanders, ondernemers én overheden.’ De een leidt onder watertekort, de ander heeft wateroverlast, een derde heeft belang bij zuinig gebruik van water of meer waterberging. Door samen te werken kunnen problemen in een gebied aan elkaar gekoppeld worden, en opgelost.

Participatie is de oplossing volgens Harry van Rooijen, wethouder Infrastructuur en Duurzaamheid van de gemeente Meierijstad. Eén groen dak of één tuin maakt geen verschil. Pas als alle ondernemers uit de winkelstraat of alle bewoners in de straat meedoen, kan hittestress voorkomen worden, of krijgt regenwater voldoende ruimte om weg te stromen. Van Rooijens visie op de lokale aanpak, wordt onderschreven door Jan Rotmans: ‘De meeste energie zit niet meer bij het Rijk, maar in de regio’s en gemeenten.’

« Terug

Sluiten