Twee Brabantse Impactprojecten geselecteerd voor ondersteuning door het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

woensdag 11 juli 2018

Vorige week werden acht nieuwe Impactprojecten geselecteerd voor ondersteuning door het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Twee van de acht geselecteerden zijn projecten in Brabant. Ze komen hiermee in aanmerking voor ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding, advies-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal 25.000 euro.

De acht geselecteerde Impactprojecten zijn op verschillende manieren gericht op ambitie 2 van het Deltaplan RA: het voeren van de risicodialoog en het opstellen van een strategie voor het omgaan met klimaatextremen. Het gaat daarbij om bewustwording en om het gesprek – met alle relevante gebiedspartners – over de vraag hoe de kwetsbaarheid voor klimaatextremen te verkleinen is met concrete maatregelen.

De twee geselecteerde Brabantse projecten zijn:

  1. Design Thinking & Ruimtelijke Adaptatie (Provincie Noord-Brabant, provincie Limburg e.a.)

Hoe voer je een risicodialoog die aansluit bij de leefwereld van de bewoners en bedrijven? Design Thinking sluit aan bij de leefwereld van mensen en bij de menselijke maat. Hiermee werken de overheden samen met de maatschappij aan een klimaatrobuuste omgeving.

  1. Samenwerking (Agenda Stad) en watertorenberaad inzake klimaatslimme verstedelijking (Agenda Stad/Heijmans, Watertorenberaad/Urbancore, Hogeschool van Amsterdam, Staatsbosbeheer, Tilburg, Zwolle, provincie Noord-Brabant)

Dit project vraagt in drie gebiedsontwikkelingsprojecten (Rotterdam, Tilburg en Zwolle) aandacht voor een klimaatadaptatieve inrichting. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in de manier waarop klimaatadaptatie een plek krijgt in een ontwikkelingsproject, waarbij meekoppelkansen worden benut.

De resultaten en lessen van de Impactprojecten zijn later dit jaar te vinden in de nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie en op het Nationale Kennisportaal, zodat anderen ervan kunnen leren. Het is bovendien de bedoeling dat de partijen die de Impactprojecten uitvoeren, hun resultaten en lessen zelf actief delen.

« Terug

Sluiten