Aan de slag met Design Thinking

donderdag 18 oktober 2018

We staan voor een grote maatschappelijke opgave: het aanpassen van onze leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering. Ruimtelijke adaptatie is zo veelomvattend, dat mensen en bedrijven vaak moeilijk in beweging komen. 12 overheden in Brabant en Limburg proberen dit gezamenlijk te doorbreken via Design Thinking: door te denken als een ontwerper en aan te sluiten bij de beleving en betekenis voor de gebruiker.

Aansluiten bij de betekenis

Overheden zijn vooral goed in het maken van plannen gebaseerd op kennis, die vervolgens in de politiek bestuurlijke arena worden afgewogen. In de waterwereld domineert het ingenieursdenken, rekenen en modellen maken. Dat levert ons veel op. Maar als we mensen echt willen betrekken, is er iets anders nodig. Dan moeten we ingaan op de betekenis van klimaatverandering voor mensen en bij het vinden van oplossingen aansluiten op hun drijfveren. Daarom is in 2017 een collectief gestart van 12 partijen uit Brabant en Limburg (provincies, gemeenten, waterschappen en UvW) om Design Thinking toe te passen bij projecten voor ruimtelijke adaptie.

In samenwerking met designers is een aantal frames ontwikkeld; nieuwe manieren waarop naar dit vraagstuk wordt gekeken:

  • Weerbaar en kwetsbaar! Water is vaak het probleem, maar welke mogelijkheden komen in beeld als we stellen dat water ook de oplossing is?
  • Omdat het leuk is! Hoe kunnen we aansluiten op de drive en hobby van mensen?
  • Geef de lokale uitdaging aan mensen! Overheden vragen hulp aan bewoners. Zij zijn immers de experts van hun eigen leefomgeving.
  • Maak het ze makkelijk! Als we accepteren dat mensen soms geen zin hebben in verandering, zouden we dan dat mechanisme beter kunnen benutten?

Testen van concepten en botsproeven

Deze zomer zijn de frames door designers verder uitgewerkt tot concrete concepten. Die worden getest en verbeterd in de praktijk van vijf lokale vraagstukken in de gemeenten Boxmeer, Breda, Eindhoven, Halderberge en Peel & Maas. We confronteren ook de beleidswereld van deze overheden met de concepten. In ‘botsproeven’ verkennen we de haalbaarheid van deze nieuwe manieren van kijken in de praktijk. Zijn eventueel aanpassingen in het beleid en de manier van werken mogelijk, wenselijk en noodzakelijk?

De resultaten van dit project helpen ons (overheden) om burgers op een andere manier, beter te betrekken bij klimaatadaptatie. De tussenresultaten worden dit najaar gepresenteerd tijdens de Dutch Earth Week in Limburg, de Dutch Design Week in Eindhoven en het Deltacongres in Zwolle. Het project is bovendien geselecteerd als ‘impactproject’ binnen het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Karla Niggebrugge (provincie Noord-Brabant) en Dick Boland (Waterschap De Dommel) trekken het project en werken daarin samen met André Schaminée (Twijnstra Gudde)

Kijk voor meer informatie ook op: www.klimaatadaptatiebrabant.nl/design-thinking

« Terug

Sluiten