Minimaal 42 miljard Euro nodig voor klimaatadaptatie in Nederlandse steden

woensdag 21 november 2018

De totale kosten om Nederlandse steden te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering bedragen 42 tot 83 miljard Euro. Dat blijkt uit een studie van ingenieursadviesbureau Sweco. Het bureau berekende ook de verwachte schade als gevolg van extreme weersomstandigheden. Als er geen maatregelen worden genomen bedraagt de schade in 2050 36 tot 62 miljard Euro.

De resultaten van de studie werden vorige week tijdens de Vakbeurs Klimaat gepresenteerd in het rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland’. Dit rapport bespreekt de schademechanismen van wateroverlast, hitte en droogte, en brengt de kosten van mogelijke maatregelen in beeld. Voor het berekenen van de schadekosten is o.a. aandacht besteed aan schade als gevolg van wateroverlast in woningen, straten en sporen, de daling van arbeidsproductiviteit en de toename van ziekenhuisopnames en sterfgevallen door hittestress en de schade aan houten paalfunderingen en wegen door droogte.

''Uit onze berekeningen blijkt dat de kosten voor maatregelen bij een hoog adaptatieniveau op landelijk niveau vergelijkbaar of hoger uitvallen dan de vermeden schade’’, zegt Alex Hekman van Sweco op hun website. ''Het is daarom verstandig om bij het opstellen van lokale uitvoeringsprogramma’s onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit van maatregelen.’’

Hekman adviseert dat als structurele maatregelen niet kosteneffectief zijn, gemeenten ook kunnen kiezen voor een lager adaptatieniveau of voor goedkopere nood- of herstelmaatregelen. ''Soms is een schot voor de woning voldoende om waterschade te voorkomen, of kan het voldoende zijn om bruggen nat te houden tijdens een warme periode.’’

Download het rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland'

« Terug

Sluiten