Subsidie provincie klimaatstresstesten en klimaatadaptatiedialoog verlengd

maandag 03 december 2018

Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie sinds 1 mei 2018 subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialoog. De openstellingstermijnen zijn nu verlengd tot respectievelijk juni en september 2019.

Klimaatverandering en de extremere weersomstandigheden hebben gevolgen voor de manier waarop we in Brabant wonen en werken. Daarom werkt de provincie Noord-Brabant toekomstgericht aan een klimaatproof Brabant. Deze (her)inrichting gebruiken we om de Brabantse leefomgeving te verbeteren, en mooier, veiliger, duurzamer, socialer en leefbaarder te maken. Dit doet de provincie onder andere door gemeenten te stimuleren om klimaatadaptatiestresstesten en -dialogen uit te voeren. Dit sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd en een daaropvolgende risicodialoog hebben gevoerd. Zodat gemeenten uiteindelijk tot een plan van aanpak voor klimaatadaptatie komen.

Verlenging openstellingstermijnen

Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten) kunnen nu tot uiterlijk 4 juni 2019 subsidie aanvragen bij de provincie voor het uitvoeren van een gemeentelijke klimaatstresstest. Voor de daaropvolgende fase van de klimaatadaptatiedialoog voor klimaatadaptatie kan nog subsidie aangevraagd worden tot uiterlijk 4 september 2019. Subsidie aanvragen kan via het loket.

Klimaatstresstest

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Ook worden kwetsbaarheden en kansen onderzocht voor negen sectoren, zoals landbouw, gezondheid, veiligheid en infrastructuur, zoals beschreven in de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

Klimaatadaptatiedialoog

Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor het organiseren van een klimaatdialoog. Dit is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Samen kunnen zij analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden. Zo kan elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen.

Meer informatie over de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog

« Terug

Sluiten