Extra geld voor klimaatadaptatie

donderdag 31 januari 2019

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft extra geld ter beschikking gesteld voor klimaatadaptatie; in totaal €20 miljoen voor 2019 en 2020. Daarvan is €4 miljoen bedoeld voor kennisontwikkeling en kennisdeling. In 2019 is €10 miljoen beschikbaar voor het ondersteunen van lokale en regionale overheden, in de vorm van drie (financiële) instrumenten. Voor twee instrumenten is de inschrijving geopend via het landelijke Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie!

  1. Procesondersteuning regionale versnelling: ondersteuning voor decentrale overheden bij het verdere proces van de uitvoering van stresstesten en risicodialogen tot uitvoeringsagenda’s. Inschrijven kan tot 1 april.
  2. Pilots uitvoeringsprojecten ruimtelijke adaptatie. Inschrijven kan tot 15 maart.
  3. Pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie; de inzet van financiële instrumenten op lokaal niveau om inwoners en bedrijfsleven te stimuleren klimaatbestendig te handelen. Inschrijven kan vanaf medio februari.

Meer informatie over deze instrumenten, de procedures en de voorwaarden voor deelname vind je op het landelijke Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

« Terug

Sluiten