Geen grap: vandaag - 1 april - is de subsidie klimaatadaptatie-projecten voor gemeenten geopend

maandag 01 april 2019

Per 1 april 2019 kunnen gemeenten, individueel of in samenwerkingsverband, subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Brabant voor de uitvoering van klimaatadaptatie-projecten via deze link naar het subsidieloket.

Het enthousiasme is groot, er zijn direct aanvragen binnengekomen. Projectaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en beschikt, tot aan het subsidieplafond van €2.000.000.

Subsidie wordt verleend aan klimaatadaptatie-projecten, uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en gericht op het uitvoeren van fysieke klimaatadaptatiemaatregelen: praktische oplossingen om wateroverlast, hittestress of droogte tegen te gaan. Zo maken we Brabant samen klimaatproof!

Uitgebreide informatie vind je in het factsheet subsidie klimaatadaptatieprojecten. Op dit Brabantse klimaatportaal zijn goede voorbeelden van maatregelen en projecten uit heel Brabant te vinden.

« Terug

Sluiten