Toolbox Klimaatbestendige Stad en Klimaatschadeschatter online beschikbaar

dinsdag 02 april 2019

Sinds gisteren zijn twee nieuwe gratis hulpmiddelen beschikbaar: de Klimaatschadeschatter (KSS) en de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS). De KSS geeft een eerste schatting van extra schadekosten door klimaatverandering. En met de TKS kunnen verschillende pakketten van adaptatiemaatregelen worden opgesteld en met elkaar worden vergeleken. Beide hulpmiddelen kunnen worden gebruikt als ondersteuning bij het voeren van de (risico)dialoog.

Toolbox Klimaatbestendige Stad

De Toolbox Klimaatbestendige Stad bevat uitgebreide informatie over een veertigtal adaptatiemaatregelen om een wijk, buurt, terrein of straat beter te beschermen tegen wateroverlast, droogte en hitte. Met de tool kan een gebruiker een gebied intekenen, om vervolgens te zien waar welke adaptatiemaatregelen geschikt zijn en hoeveel deze ongeveer kosten en opleveren. De tool kan worden ingezet als gemeenschappelijke kennisbasis tijdens de (risico)dialoog, maar kan ook individueel worden gebruikt om mogelijke maatregelen te verkennen.

Klimaatschadeschatter

De Klimaatschadeschatter geeft een inschatting van extra schadekosten door klimaatverandering die zijn te verwachten als niets aan klimaatadaptatie wordt gedaan. De tool drukt de extra schade in geld uit voor wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Een eerste (bèta)versie is nu online beschikbaar via deze link. De eerste versie biedt nog geen compleet overzicht van alle schades door klimaatverandering. De ambitie is de tool de komende tijd verder uit te breiden.

De twee hulpmiddelen zijn ontwikkeld door de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS), een samenwerkingsverband van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, STOWA, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen.

« Terug

Sluiten