Voorbeeldenboek Klimaatadaptieve bouwprojecten

woensdag 10 april 2019

Op diverse plekken in het land zijn al goede ervaringen opgedaan met klimaatadaptatieve bouwprojecten. Dit varieert van bewonersinitiatieven om tuinen te vergroenen tot integrale plannen voor gebiedsontwikkeling voor nieuwbouw of aanpassing van de bestaande stad. Deze ervaringen zijn nu verzameld in het ‘Voorbeeldenboek Klimaatadaptieve bouwprojecten’.

Klimaatadaptatie staat vaak hoog op diverse agenda’s. Maar meestal is dit niet het eerste waar men aan denkt bij de start van een bouwproject. Bij alle ontwikkelingen zijn kansen om de bouwomgeving aan te passen aan de veranderingen van het klimaat en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Klimaatadaptieve maatregelen hebben vaak een positief effect op de uiteindelijke kwaliteit van een project. Vooral op het gebied van comfort en verbeterde leefbaarheid. Wanneer klimaatadaptatie in het plan- en ontwikkelproces een volwaardige positie inneemt en men risico’s, kosten en baten op langere termijn afweegt blijkt dit vaak ook financiële voordelen op te leveren.

Twaalf cases

Dit voorbeeldenboek beschrijft 12 cases op een onderling vergelijkbare manier. Het biedt overzichten van maatregelen, welke problemen worden aangepakt, op welke manier het initiatief tot stand is gekomen, wie betrokken waren, welke rol de verschillende partijen hebben gespeeld, en het beschrijft hoe het proces van initiatief tot uitvoering is gelopen. Daarnaast worden inzichten en tips gegeven.

Download het voorbeeldenboek via de website van Platform31.

« Terug

Sluiten