Wat leerden waterschappen van de droogte van 2018? - Waterschap Brabantse Delta

donderdag 15 augustus 2019

De Nederlandse waterschappen hebben veel ervaring met het verwerken van een teveel aan water. Maar er is nog veel te leren over het omgaan met een tekort aan water. De droogte van 2018 droeg bij aan de bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering. Hoe gaan waterschappen om met deze verandering? Het laatste deel in een reeks van vier artikelen: Waterschap Brabantse Delta over waterbewustzijn en communicatie.


Foto: Taco van Manen

Waterbewustzijn

Voor Edwin Arens, beleidsmedewerker van Waterschap Brabantse Delta, was de droogte van 2018 een bevestiging van wat ze al wisten. “We krijgen te maken met langdurigere perioden van droogte en dit vraagt van ons allen een andere manier van handelen. Het waterschap zal vaker nee moeten verkopen omdat het water er simpelweg niet is. De watergebruikers zullen ook zelf moeten investeren in een betere balans tussen vraag en aanbod van zoet water. We realiseren ons wel dat het (veel) tijd zal vergen om waterbewustzijn en waterbewust handelen in alle gelederen goed tussen de oren te krijgen”.

Communicatie

Wat gaat Waterschap Brabantse Delta komende jaren anders doen als de droogte weer toeslaat? Arens: “We hanteren intern een heldere en uniforme lijn over het handelen in het veld. Ook de communicatie richting gebruikers van water wordt pro-actiever en uniformer. Het waterschap werkt bijvoorbeeld aan een eigen droogtepagina over de actuele stand van zaken. Daarop zal ook informatie te vinden zijn over het vergroten van waterbewustzijn”.

Een ander voorbeeld van het hanteren van een heldere lijn over het handelen buiten is dat er instructies worden meegegeven om stuwen zo in te stellen en bedienen dat er zoveel mogelijk water wordt vastgehouden in het gebied. “Daarmee krijgen wij een beter beeld van de ingelaten hoeveelheden en hiermee de watervraag in een gebied,” aldus Arens.

Het jaar 2018 was historisch droog waardoor het neerslagtekort veel groter was dan normaal. Hoe droog was het nu eigenlijk, hoe gevoelig is de provincie Noord-Brabant voor extreme droogte en wat zijn de effecten hiervan? Je leest er alles over in het verhaal over de droogte van 2018.

« Terug

Sluiten