Klimaatadaptatie op agenda Statendag provincie Noord-Brabant

dinsdag 26 november 2019

Klimaatadaptatie stond vrijdag 22 november op de agenda van de Statendag van de provincie Noord-Brabant. Vanuit de Staten was bijna iedereen het erover eens dat de beschikbaarheid van water in Brabant de komende decennia één van de belangrijkste opgave is.

Statendag.JPG

Want is er in de toekomst nog wel voldoende grondwater voor bomen en planten? En kunnen de waterschappen ervoor blijven zorgen dat er water uit onze kranen komt? Dit was vooral het onderwerp van gesprek.

Op initiatief van de D66 luisterden de Statenleden naar vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, water en milieu. Ook gedeputeerde Grashoff verwoordde het belang van klimaatadaptatie en de ambitie van de provincie.

Een aantal deskundige vinden dat de provincie zich te veel richt op de verdroging van de zandgronden. Terwijl er volgens hen grote gebieden met kleigrond zijn waar ook problemen zijn met water. Diverse sprekers wilden graag dat de provincie niet alleen naar het buitengebied kijkt. Vooral ook in stedelijke gebieden zijn de gevolgen van de klimaatverandering duidelijk te merken. De gemeente Breda investeert veel geld in het waterbeheer in Gilze en Rijen zodat de mensen in Breda droge voeten houden.

De uitdaging voor de gemeente Eindhoven ligt vooral ook in de beekdalen van de stromen buiten de stad. Zij gaven ook aan dat de regels moeten veranderen. In tijden van te veel neerslag slaat de gemeente het water op. Dan moeten ze wel snel een vergunning krijgen om het opgeslagen water in tijden van droogte weer te gebruiken. Er valt veel winst te halen in de opslag van water in Beekdalen. Door bijvoorbeeld grondeigenaren die maatregelen treffen om water beter te beheren, financieel te ondersteunen.

De belangrijkste conclusies van deze informerende vergadering was dat klimaatadaptatie van belang is voor het stedelijke en landelijk gebied en vooral de samenhang tussen stad en land is belangrijk. Daarnaast is klimaatadaptatie een verantwoordelijkheid van overheden en niet overheden, samenwerking in het netwerk is daarom van groot belang.

« Terug

Sluiten