Subsidieregeling voor klimaatbestendige zoetwatervoorziening weer beschikbaar

donderdag 19 december 2019

Vanaf 6 januari 2020 stelt de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling voor klimaatbestendige zoetwatervoorzieningen weer open.

Deze subsidie is bedoeld voor fysieke uitvoeringsprojecten op Hoge Zandgronden in Brabant die zich richten op:

  • Een vermindering van de watervraag
  • Het voorkomen of beperken van extra watervraag door het veranderend klimaat
  • Waterconservering door verbetering van sponswerking van het watersysteem
  • Het optimaliseren van wateraanvoer
  • Het adapteren aan de effecten van droogte

Per uitvoeringsproject is maximaal € 200.000,- beschikbaar. De toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst voor de projecten die aan de criteria voldoen. Op de website van de provincie lees je meer informatie over de subsidie.

Deltaplan Hoge Zandgronden

Ons klimaat verandert: meer perioden van droogte, meer hitte en hoosbuien. Om te zorgen dat natuur, landbouw, recreatie en stedelijk gebied hierop zijn voorbereid werkt de provincie met andere overheden en organisaties in Brabant en Limburg in het Deltaplan Hoge Zandgronden.

Balans

De hoge zandgronden beslaan circa 85% van de oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom - Breda - ’s-Hertogenbosch - Oss. Bekijk de kaart.
Doel in deze gebieden is om de vraag naar water vanuit de verschillende gebruiksfuncties in balans te brengen met het beschikbare water. Dit door maatregelen die de watervraag verminderen, water vasthouden in het gebied en sponswerking van de bodem verbeteren. In sommige delen van Brabant kan de aanvoer van water uit de Maas vergroten. Maar het zal ook nodig zijn ons aan de effecten van droogte aan te passen of deze te accepteren.

« Terug

Sluiten