Oude watermolens maken Brabants landschap klimaatbestendig

vrijdag 06 november 2020

Drie historische watermolens in Nuenen, Spoordonk en Valkenswaard gaan de gevolgen van klimaatverandering helpen beperken. Het Brabantse project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’ heeft daarvoor een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro bij elkaar gebracht.

Hoe kan een watermolen bijdragen aan klimaatadaptatie?

Met een watermolen kun je water vasthouden in het omliggende landschap. Dat gebeurt met een stuw: die kan het waterpeil van een beek of rivier verhogen of verlagen. Als je het waterpeil verhoogt, zorg je dat het hele gebied in een beekdal water langer vasthoudt. Dat voorkomt verdroging van natuur en landbouwgronden in droge periodes. En bij hevige regenbuien zorgen de molens voor minder wateroverlast stroomafwaarts, door het water in het landschap vast te houden of het gedoseerd af te voeren.

Hoe werken watermolens?

Watermolens zijn door de eeuwen heen gebruikt om te malen of te zagen. Daarnaast zit bij elke watermolen een stuw die het water omhoog kan stuwen. Daarmee kun je een heel groot deel van het landschap vochtiger houden dan het zonder molen zou zijn. Een molen is eigenlijk een watersysteem dat zijn eigen molenlandschap creëert, met broekbosjes, zeggemoerassen en vochtige hooilanden.

Waarom is dit zo’n goed project?

Door de molens in te zetten tijdens droge periodes voorkom je dat de natuur en landbouwgronden verdrogen. Boeren in de omgeving zullen dus profijt hebben van de molens. Door de watermolens in te zetten zoals dat vroeger gebeurde, komt bovendien het oude molenlandschap weer terug. Daarmee draagt dit project ook bij aan recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving.

Wie zijn de initiatiefnemers van dit project?

Het Brabantse project watermolenlandschappen is een initiatief van de Molenstichting Noord-Brabant, de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Het Groene Woud en hun partners. Samen investeren zij bijna twee miljoen euro in dit project. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt 610.000 euro bij. Dit geld komt uit de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal is bestemd om historisch erfgoed  in te zetten voor actuele maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie.

« Terug

Sluiten