Stresstesten in Brabant: de resultaten

vrijdag 11 december 2020

Om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering, is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Daarin is afgesproken dat Nederland klimaatbestendig moet zijn in 2050. Onderdeel van de afspraken is dat alle overheden uiterlijk in 2019 een klimaatstresstest uitvoerden. Daarmee zijn nu zoveel mogelijk kwetsbare plekken in kaart gebracht op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. De provincie Noord-Brabant verleende verschillende gemeentes subsidie en bekijkt nu de resultaten.

Regen straat auto (1).jpg

Goed beeld van kwetsbaarheden in Brabant

Simon Lavrijssen, beleidsmedewerker Klimaatadaptatie bij de provincie Noord-Brabant, is tevreden over de eerste fase. “We streven in Brabant naar een koploperspositie. De subsidie voor klimaatstresstesten die de provincie aan gemeentes aanbood, is vrij uniek in Nederland”. Iets meer dan de helft van de Brabantse gemeentes heeft gebruik gemaakt van de subsidie. Op de voorbeeldkaart van het klimaatportaal zijn al 22 klimaatstresstesten in te zien. Niet alle gemeentes staan vermeld op de kaart. Ze hebben niet allemaal gebruik gemaakt van de subsidie en sommige hebben stresstesten laten opstellen in regionaal verband. Het is dus geen volledig overzicht, maar dat was volgens Lavrijssen ook niet het doel. “We zijn blij dat we van ruim de helft van de gemeentes de gegevens hebben binnen gekregen. Daaruit komt een goed beeld van hoe we er voor staan in de provincie”.

Klimaatstresstesten maken kwetsbare plekken concreet

Hoe we ervoor staan verschilt per gemeente. “Het hangt af van het gebied: ligt de gemeente op hoge zandgronden, is het laag gelegen, zijn er wel of geen rivieren of beken in de buurt? Overstroming vormt over het algemeen in Brabant geen groot probleem. De droogte op de hoge zandgronden is een aanzienlijk risico en hittestress zien we met name in steden”. Wateroverlast kan lokaal een probleem vormen, afhankelijk van waar en hoe er gebouwd is en hoe de riolering op die plek werkt. “De uitkomsten van de stresstesten is niet heel verrassend”, zegt de beleidsmedewerker. “We wisten al wel wat er ongeveer speelt. Maar de meerwaarde van de stresstesten is dat we nu precies weten waar die hittestress plaatsvindt en wat de andere belangrijke knelpunten zijn in de omgeving. Uit dit algemene beeld ontstaat nu een concreet plan waarmee we verder kunnen gaan”.

Het vervolg: risicodialogen en uitvoering

Nu de kwetsbare plaatsen per gemeente of regio in beeld zijn gebracht, volgen de risicodialogen. Daarin vinden verschillende partijen elkaar om samen tot een concreet actieplan te komen. Ook voor deze fase van de klimaatstresstest heeft de provincie Noord-Brabant subsidie verleend. Veel gesprekken zijn al gevoerd, maar door de coronacrisis is de deadline voor de resultaten van de dialogen uitgesteld naar juli 2021. Daarna volgt de uitvoering van de plannen, waarvoor Brabantse gemeentes in negen werkregio’s zijn ingedeeld. Een landelijke impulsregeling wordt door de provincie Brabant aangevuld met een extra subsidie om aan de slag te gaan. Daarnaast is er een uitvoeringsagenda van Zuid-Nederland waarin de provincies Noord-Brabant en Limburg samenwerken.

Samenwerking

Niet alleen gemeentes hebben klimaatstresstesten laten uitvoeren, ook provincies en waterschappen hebben dat gedaan. Lavrijssen: “Ruimtelijk gezien is het dekkend als alle gemeentes op hun eigen grondgebied stresstesten hebben uitgevoerd, maar de test van de provincie is daarop een goede aanvulling”. Het is volgens Lavrijssen een uitdaging om de resultaten uit de verschillende stresstesten samen te brengen en gezamenlijk tot goede uitvoeringsplannen te komen. “Medewerkers van de provincie zijn aanwezig bij regionale risicodialogen en vanuit het samenwerkingsverband Zuid-Nederland komen de resultaten van de stresstesten ook samen,” zegt hij. “Het is voor een deel nog een zoektocht om de klimaatstresstesten goed op elkaar te laten aansluiten”.

Lavrijssen is er trots op dat meer dan de helft van de gemeentes met de provinciale subsidie de klimaatstresstesten hebben doorlopen: “Dat is een goed resultaat. We kunnen nu concreet aan de slag met de uitwerking. Ik ben heel benieuwd naar de projecten die nu gaan komen met de uitvoeringssubsidie”.

« Terug

Sluiten