Hoe helpt Van Gogh ons bij klimaatadaptatie?

woensdag 24 februari 2021

Gemeenten, waterschappen en de provincie werken in Noord-Brabant samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven om een nieuw Nationaal Park op te richten. Dit park wordt vernoemd naar Vincent van Gogh, de wereldberoemde schilder die in Brabant werd geboren en een tijd lang in Nuenen woonde.

Het Van Gogh Nationaal Park bestaat uit natuurgebied en de agrarische cultuurlandschappen eromheen. Het totale gebied beslaat 120.000 hectare, ongeveer een kwart van Brabant. Hierbij houden de partijen rekening met belangrijke opgaven zoals de woningbouw, de landbouwtransitie en de energietransitie. Het Van Gogh Nationaal Park kan ook een belangrijke rol gaan spelen om Brabant klimaatbestendig te maken.

Verdroging tegengaan

Na de droge zomers van de afgelopen jaren wordt klimaatadaptatie in Brabant steeds belangrijker. Om verdroging tegen te gaan is het nodig om een waterrobuust landschap te creëren. In periodes met zware regenbuien moet water zoveel mogelijk opgevangen worden. Daarvoor is voldoende ruimte nodig. Omdat water zich nauwelijks aan grenzen houdt, kun je Brabant alleen klimaatbestendig in richten door een grootschalige aanpak. Het Van Gogh Nationaal Park biedt hiervoor goede kansen.

Vijf principes

Het uitgangspunt van het Van Gogh Nationaal Park is dat je water, bodem en landschap als één samenhangend geheel ziet. Om genoeg schoon water en een gezonde bodem te hebben, gaat het Van Gogh Nationaal Park van vijf principes uit. Dit zijn de vijf principes:

  1. Je mag niet meer water gebruiken dan erbij komt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de grondwaterstand nooit te veel mag dalen.
  2. Regenwater in hoger gelegen gebieden voer je niet af, maar houd je vast in de bodem en laat je infiltreren naar het grondwater. Elke druppel telt!
  3. Gebieden die lager liggen zijn altijd natter dan hoger gelegen gebieden. Ook de grondwaterstand is altijd hoger in laaggelegen gebieden. Daardoor is het niet nodig om vanuit de lagere gebieden water te onttrekken aan hoger gelegen gebieden.
  4. Bij extreme weersituaties als piekbuien en droogte ontstaat er minder ernstige overlast of schade. Piekbuien vang je op door ruimte te creëren. Dat kan om ruimte in een gebied gaan of ruimte in de grond zelf. Door zoveel mogelijk water op te vangen is de bodem ook beter bestand tegen lange periodes van droogte.
  5. De waterkwaliteit is overal goed.

Verder lezen?

Wil je verder lezen over hoe het Van Gogh Nationaal Park kan bijdragen aan klimaatadaptief en duurzaam landschap? Lees dan dit artikel op de website.  

« Terug

Sluiten