Impulsregeling klimaatadaptatie

vrijdag 02 april 2021

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Via deze regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen.

infographic-ImpulsregelingKlimaatadaptatie@4x.png

Waarvoor is de regeling bedoeld?

De impulsregeling is bedoeld om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren. Het gaat daarbij om maatregelen die wateroverlast en de gevolgen van droogte en overstromingen beperken of voorkomen. De regeling geldt niet voor de bestrijding van hittestress. Ook niet voor regulier beheer of achterstallig onderhoud. In de impulsregeling zelf staan alle criteria en randvoorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

Hoe vraag je een bijdrage aan?

Een bijdrage kun je aanvragen via de werkregio van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie waar je deel van uitmaakt. Dit betekent dat je samen met andere partijen in je werkregio een maatregelpakket opstelt voor de periode tot en met 2027. Daarnaast dien je samen een investeringsvoorstel in bij het Rijk. Meerdere werkregio’s samen kunnen ook een voorstel indienen, bijvoorbeeld op het niveau van een gebiedsoverleg.

Meer weten?

Meer informatie over deze impulsregeling vind je ook op dit Kennisportaal klimaatadaptatie. Daar vind je ook een overzicht met veel gestelde vragen.

« Terug

Sluiten