KLIMAP wil bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden klimaatbestendig maken

dinsdag 08 juni 2021

Klimaatverandering leidt tot veranderingen in het bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland. Dat heeft negatieve gevolgen voor natuur en landbouw in deze gebieden: droogte leidt tot schade bij landbouwgewassen, natuurgebieden verdrogen en landbouwgebied krijgt te maken met wateroverlast door extreme buien. Het project KLIMAP onderzoekt de komende jaren hoe je het bodem- en watersysteem klimaatadaptief kunt maken voor landbouw en natuur.

praatplaat-compleet
Afbeelding: KLIMAP | Natasha Sena

Wat is KLIMAP?

KLIMAP staat voor ‘klimaatadaptatie in de praktijk’. Het is een vier jaar durend onderzoeksproject. Tot 2023 werken binnen KLIMAP vierentwintig organisaties samen om de hoge zandgronden aan klimaatverandering aan te passen. Welke maatregelen kun je allemaal nemen? En hoe ziet het gezamenlijke proces eruit om de zandgebieden aan te passen aan klimaatverandering? KLIMAP stelt onder meer een methodiek op van ontwikkelpaden. Met deze methodiek kunnen overheden en andere partijen samen stappen zetten naar een klimaatadaptieve omgeving onder omstandigheden die steeds veranderen. Hiermee zet KLIMAP het werk voort van het eerdere kennisprogramma Lumbricus.

Routekaart

Naast de methodiek voor ontwikkelpaden stelt KLIMAP een menukaart op met kennis over adaptatiemaatregelen. Ook maakt KLIMAP een overzicht van hulpmiddelen die je kunt gebruiken om de juiste keuzes in het proces te maken. Daarnaast komt er een routekaart die het proces en de producten van KLIMAP met elkaar verbindt. KLIMAP ontwikkelt deze routekaart tijdens de hele looptijd van het project. Het voordeel hiervan is dat je met nieuwe kennis en inzichten producten kunt verbeteren die nog in ontwikkeling zijn.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Op de website van KLIMAP vind je alle verzamelde kennis, de lopende activiteiten en de resultaten en producten tot nu toe. Er staat bijvoorbeeld informatie over de verschillende veldproeven. Deze veldproeven helpen om kennis te verzamelen over hoe effectief en haalbaar bepaalde adaptatiemaatregelen zijn.

« Terug

Sluiten