Droogte in Brabant vergt extra aandacht

donderdag 09 september 2021

Hoewel de huidige zomer natter is dan de afgelopen jaren, blijft droogte in Brabant een groot probleem. Daarom hebben de Noord-Brabantse grondwaterpartners besloten een onafhankelijke adviescommissie in het leven te roepen die zich met het maatschappelijke vraagstuk van droogte bezig gaat houden.

Tractor op het land

Medio 2022 zal de commissie advies uitbrengen aan de grondwaterpartners. Het advies van de commissie zal bijdragen aan verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat over klimaatadaptatie, en het lange termijn perspectief voor de Brabantse samenleving. Daarnaast zal aandacht worden gevraagd voor de droogteproblematiek bij het Kabinet.

Opgave Noord-Brabant

Noord-Brabant staat voor grote opgaven om te komen tot een toekomstbestendig- en klimaat robuust (grond)watersysteem. De verdroging heeft grote impact op landbouw, natuur, bedrijven en inwoners in Brabant. Over de gevolgen voor natuur en landbouw is al veel bekend, maar de hittestress en droogte zal ook in de bebouwde omgeving een steeds grotere invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving van alle Brabanders. Lukt het om openbaar groen te behouden in droge zomers, ondervindt de voedselproductie hinder, gaan er meer bosbranden optreden en vallen beeksystemen vaker droog?

De verdroging van de Brabantse natuur, de droogte van de afgelopen 3 jaar en de snelheid van de klimaatverandering laat zien dat een gezamenlijke omslag in denken en handelen in het (grond)waterbeheer noodzakelijk is. Niet alleen van de overheden (waterschappen, provincie en gemeenten), maar van alle grondeigenaren en watergebruikers in Brabant en daarbuiten.

Samenstelling adviescommissie

De onafhankelijke adviescommissie droogte zal bestaan uit:

  • Melanie Maas Geesteranus, voormalig Minister van Infrastructuur en Milieu, thans CEO van Porticus (voorzitter)
  • Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares
  • Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester
  • Pieter Tops, bestuurskundige en bijzonder hoogleraar Data Science en ondermijning bij JADS in Den Bosch
  • Marijke Huysmans, hoofddocent grondwater Vrije Universiteit Brussel
  • Theo Koekkoek, ondernemer en commissaris bij o.a. VION, Efteling en Cosun

« Terug

Sluiten