Extra budget Subsidieregeling Groene Schoolpleinen

08-02-2022 14:08

Op vrijdag 28 januari ontvingen leerlingen van Hooghuis, Titus Brandsma Lyceum uit Oss twee cheques om hun schoonplein te vergroenen. De cheques met een totale waarde van € 5.650,- werden overhandigd door gedeputeerde Hagar Roijackers. Tijdens de uitreiking had de gedeputeerde nog een nieuwtje. Er komt een nieuw traject om schoolpleinen te vergroenen. Via de Regeling Groene Schoolpleinen is er budget voor 50 extra pleinen.

Groene schoolpleinen

Drie scholen met in totaal acht klassen hebben nagedacht over de vraag hoe hun schoolplein groener kan worden ingericht. Het initiatief kwam van het Jongeren Adviesbureau van IVN Natuureducatie en de provincie Noord-Brabant. Op 9 december was de finale en hebben vier teams hun idee gepitcht voor een jury. Het Hooghuis Titus Brandsma Lyceum had twee teams in de finale, waaronder het winnende. Zij kregen € 5.000 om hun idee te realiseren. De andere drie finalisten kregen een aanmoedigingsprijs van € 650.

In verband met coronamaatregelen was het niet eerder mogelijk om de cheques daadwerkelijk te overhandigen. In het bijzijn van leerlingen van het Hooghuis Titus Brandsma Lyceum, enkele docenten en de directeur kwam gedeputeerde Hagar Roijackers zelf de cheques brengen.

Gedeputeerde Roijackers hierover: “Veel schoolpleinen zijn nog vooral betegeld, met hier en daar een plukje groen. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen en jongeren gebaat zijn bij meer groen op hun pleinen. Het creëert meer rust, bevordert creativiteit en leerprestaties en het is nog mooier ook. Het is top dat jongeren zelf hebben nagedacht op welke manier hun schoolplein natuurlijker moet worden. Ik kijk uit naar de daadwerkelijk realisatie van dit project.”

Extra geld voor vergroening schoolpleinen

Tevens kondigde de gedeputeerde aan dat er een nieuw traject voor Schoolpleinen van de Toekomst komt. Door de drie waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas, Prins Bernhard Cultuurfonds, Jong Leren Eten, en de provincie is voldoende geld bij elkaar gebracht om nog eens ongeveer 50 schoolpleinen te vergroenen.

Gedeputeerde Roijackers: “Het is mooi dat we met verschillende partners geld inleggen voor 50 nieuwe projecten. In het totaal komen we dan op ongeveer 325 groene schoolpleinen in Brabant. Nog veel meer schoolpleinen vragen om vergroening. Het zou mooi zijn als ook gemeenten maar ook het bedrijfsleven participeren in dit project. Het doel is om alle schoolpleinen te vergroenen. Daar hebben we echt veel meer participanten voor nodig. Ik zou dan ook gemeenten en bedrijven willen oproepen mee te doen. Groene schoolpleinen zijn niet alleen goed voor leerlingen. Ze leveren een bijdrage aan het tegengaan van hittestress en maken buurten nog mooier ook!”

De regeling Schoolpleinen van de Toekomst wordt in februari opengesteld voor basisscholen, scholen voortgezet onderwijs en mbo-instellingen. Informatie hierover is te vinden op www.schoolpleinvandetoekomst.nl. Ook gemeenten en bedrijven die aan willen haken kunnen hier meer informatie vinden.

« Terug

Sluiten